c

Ø Huset

Ø Huset er et boligprojekt på 300 lejligheder og en dagligvarebutik. Projektet har et areal på 27.300 kvadratmeter og ligger i Ørestad City i den centrale del af Ørestad. Visionen for projektet er at udvikle et boligområde med lejligheder af høj kvalitet, der appellerer til en bred målgruppe.

Visualisering af Ø Huset set fra Byparken
1 / 4 Ø Huset set fra Byparken
Ø Husets grønne gårdmiljø
2 / 4 Grønt gårdmiljø i Ø Huset
øhuset-ørestad-københavn-danmark-grøn-indergård-med-cykelparkering
3 / 4
Kig fra Metroen mod Ø Huset og Rema 1000
4 / 4

Øen i midten - den grønne gårdhave

Ø Huset kendetegnes ved sin grønne gårdhave, der ligger som en ø i midten af de fire boligblokke. Her er græsplæner, træer og buske med til at give det åbne opholdsrum liv og variation. Nicher med borde, bænke og en legeplads, hvor beboerne kan opholde sig, bliver en integreret del af gårdrummet.

De fire boligblokke, der omslutter den grønne ø, giver læ til udeområderne uden at lukke sig om sig selv. Åbningerne i boligblokkene sikrer nærhed til det omkringliggende sportsområde og Ørestad Boulevard. Derved fremstår bebyggelsen som både en åben struktur og samtidigt som sin egen.

Stueetagen mod Ørestads Boulevard åbnes op, og der etableres en større dagligvarebutik.

Arkitektonisk enkelthed

Arkitekturen er baseret på enkelthed og holdbarhed. Alle lejligheder har altaner mod syd eller vest, og facaderne mod CF Møllers Alle og Ørestads Boulevard fremstår skarpe og moderne med fremskudte karnapper. Etagerne varierer fra 8 til 12 etager.

Boligerne bliver opført i langtidsholdbare materialer – og i en menneskelig skala med så optimale udsigts- og lysforhold i forhold til boligernes placering som muligt.

Ø Huset er solgt til Heimstaden Danmark A/S - læs pressemeddelelsen her.

Sidst opdateret: 07-04-2017