c

Tilbage til fremtiden

I mange år har byggeindustrien stræbt efter at bygge højere og hurtigere med brug af stadigt mere avancerede materialer og teknologier. Firmaet Dwell Earth bryder med den tankegang. Med lavteknologiske maskiner og naturen som byggesten viser de en alternativ vej til fremtidens bæredygtige byggeri.

Et sted mellem mursten og Lego

Dwell Earths metode tager afsæt i en urgammel tradition om at producere byggematerialer af de naturlige materialer, der findes på byggestedet. Metoden er baseret på et enkelt byggeklods-princip, der minder om Lego.

Men i modsætning til plastikklodserne er Dwell Earth-elementerne meget lettere tilgængelige. De er lige under vores fødder. Byggeklodserne består af et mix af jord, ler, sand og kun omkring 8% cement plus en lille smule vand – materialer som findes overalt.

Dwell Earth har udviklet maskiner, der med hydraulik kan skabe holdbare, komprimerede blokke. De rektangulære klodser har hver to huller i midten og stables omkring et støbejernsskelet, som herefter støbes ned i hullerne.

Back to basic

Jord er et af verdens ældste byggematerialer. Store dele af den kinesiske mur er bygget af sammentrykket jord for mere end 2000 år siden. Og i Iran, Indien, Nepal og Yemen er antikke byer opført i jord.

Det anslås, at 30% af verdens befolkning stadig lever i bygninger, som består af jord, sand og ler. De ca. 2 mia. findes i hver ende af den økonomiske skala – fra de fattigste folk i Afrika til klodens rigeste i Mellemøsten.

Ifølge Adam De Jong, en af to partnere i Dwell Earth, er visionen at bygge bro mellem de to poler og levere en bæredygtig løsning til alle verdens folk. Og det hele starter med jorden under vores fødder.

En bedre og billigere løsning

Der er mange fordele ved at bygge af jord. Det er 100% miljøvenligt og bruger 20-30% mindre energi på opvarmning og nedkøling end beton- eller trækonstruktioner. Det er en lettilgængelig og billig ressource, som kræver mindre energi at udvinde, bearbejde og producere. Billigere end fx beton og træ.

Jordblokkene er desuden resistente overfor insektangreb, svamp og mug og modstandsdygtige overfor ild, skud og støj. Endelig tåler jord både vand og fugt. Fx kan en Dwell Earth blok, som har været nedsænket i vand i 10 år, stadig klare vægten af en voksen mand og modstå en højtryksspuler!

Moderne jordhuse

Dwell Earth har bygget huse overalt i verden. I Danmark har vi stadig et Dwell Earth hus tilgode. Men spørgsmålet er, om det overhovedet er et marked de Adam De Jong vil satse på. En ting er sikker, fremtidens løsninger på bæredygtigt byggeri er måske ikke kun løst via ny teknologi.

Sidst opdateret: 31-03-2017