c

Indsats for biodiversitet

I byområderne kan vi gøre en indsats, der understøtter et rigt og varieret dyre- og planteliv. Ingen kan løse biodiversitetskrisen alene, men sammen kan vi gøre en forskel. Hvis vi alle gentænker beplantning og pleje, kan vi fastholde og øge biodiversiteten.

Som mennesker er vi afhængige af en stærk biodiversitet og de økosystemer, som dannes af bakterier, svampe, planter og dyr på land og i vand. Men vores verden er i en biodiversitetskrise. En million ud af jordklodens otte millioner arter og planter er truet af udryddelse.

Det er ikke noget, der foregår langt væk. Det er noget, der foregår lige her hos os. Ikke mindst i byområderne, hvor vi skal lære at understøtte et rigt og varieret dyre- og planteliv, og finde nye løsninger i byggeri til både boliger og erhverv. I fællesskab kan vi gøre en forskel. Det er grundstenen for Skanskas biodiversitetsstrategi i Danmark.

Samarbejde og vidensdeling
Biodiversitetsstrategien vil blive videreudviklet og tilpasset løbende i de kommende år. En forbedret biodiversitet kan ingen opnå alene. Vi vil opsøge samarbejder med offentlige og private aktører om lokale, konkrete tiltag og mere overordnede fælles indsatser. Vi vil arbejde åbent og transparent med emnet og vi vil dele viden, erfaringer og løsninger.

Derfor er det også oplagt for os at deltage i Københavns Kommunes partnerskab for biodiversitet. Et partnerskab, der samler de største grundejere i kommunen på tværs af skel. Lignende samarbejder vil være oplagte for os at deltage i.

Hele Skanska-koncernen lægger stor vægt på at få sænket CO2-udledningen, og der er nu også fokus på at gøre noget ved biodiversitetskrisen, hvor byggeriet også kan gøre en forskel i bynaturen ved primært at udvikle grunde med lave naturværdier og understøtte mere biodiversitet ved at gentænke beplantningsplaner og plejeaktiviteter samt undersøge byggeprocesser og materialeleverandører nærmere.

Skanskas biodiversitetsstrategi

Læs Skanskas biodiversitetsstrategi 2024. Strategien bliver løbende udviklet. 

Download

Biodiversitetsstrategi på projektniveau

Se eksempel på biodiversitetsstrategi for et enkelt projekt - Hørkær Have i Herlev. 

Download
Sidst opdateret: 21-06-2024