c

Strategi for sikkerhed

Skanskas sikkerhedsindsats er bygget op om køreplanen Safety Road Map, som skal hjælpe Skanska til at nå målsætningen om at være førende inden for sikkerhed. Køreplanen giver vejledning og støtte til alle forretningsenheder.

Arbejdere på byggeplads.

Sikkerhed vedrører samtlige ansatte

Safety Road Map blev lanceret i 2011 med det formål at inspirere og støtte ledelsesgrupper på tværs af Skanska for at nå milepælene inden for sikkerhed.

Sikkerhedsarbejdet foregår ikke kun på ledelsesplan, men omfatter samtlige af Skanskas 41.000 medarbejderne på verdensplan - der gennem deres daglige arbejde er med til at fremme en sikker arbejdskultur.

Hvert marked har en sikkerhedsansvarlig, som repræsenterer enheden i et tværgående team. Den sikkerhedsansvarlige indsamler og viderebringer lokale erfaringer, som danner grundlag for løbende forbedringer på et global plan.

Fokus på 5 udviklingsområder

Safety Road Map er centreret om nedenstående fem udviklingsområder, der fungerer som pejlemærker i arbejdet med sikkerhed samt danner grundlag for erfaringsudveksling og benchmarking.

  1. Sikkerhedskultur på byggepladsen og kontoret
  2. Forbedre sikkerhedskompetencer gennem udviklings- og uddannelsesprogrammer
  3. Kommunikation om sikkerhedsspørgsmål i hele Skanska og eksternt
  4. Implementering af sikkerhedskontrol gennem ledelsessystemer
  5. Ledelse af og sikkerhedsaftaler med vores entreprenører

Læs mere om Skanskas globale sikkerhedsstrategi