c

Mere bæredygtigt byggeri

I Skanska har vi store ambitioner for de bygninger, vi udvikler. Og vi stiller strenge krav til os selv, vores samarbejdspartnere og leverandører om at levere mere bæredygtige løsninger af høj kvalitet. Derfor er vores projekter bl.a. fremover certificeret til minimum DGNB Guld.

I Danmark udvikler Skanska energieffektive kontorhuse med et godt indeklima med en stabil temperatur, mere bæredygtige materialer og lyse lokaler, der giver gode forudsætninger for en produktiv arbejdsdag.

Vi deler viden og erfaringer fra forskellige markeder på tværs af koncernen og styrker derigennem udviklingen af vores produkter. På den måde søger vi løbende at udvikle os og følge med fremtidens krav til mere bæredygtigt byggeri.

Miljøcertificeringer er en vej til mere bæredygtige løsninger

I Danmark arbejder Skanska primært med miljøcertificeringssystemet DGNB, og vi sigter mod at certificere alle nye kontorbygninger efter denne standard.

Ved at miljøcertificere bygningerne sikres konkrete tiltag og resultater, for eksempel et lavere CO2-forbrug (og lavere driftsudgifter) gennem energieffektive løsninger samt øget produktivitet hos medarbejderne gennem gode indeklimaforhold.

Eksempler på mere bæredygtige tiltag

Vores tiltag spænder over enkle og velkendte løsninger som solceller og anden vedvarende energiproduktion, miljøvenlige materialer og vandbesparende armaturer såvel som nyere og mere avancerede løsninger.

Se eksempler på mere bæredygtige løsninger her