c

Mere bæredygtige løsninger

Her finder du eksempler på nogle af de løsninger inden for blandt andet energi og indeklima, som Skanska arbejder med i Danmark.

Energieffektive tiltag

 • Solceller eller anden vedvarende energiproduktion på bygningen
 • Årlig gennemgang af energikonsulent, der analyserer, hvor bygningen kan optimeres energimæssigt
 • Automatisk lysstyring, hvor lyset slukker, når et område ikke er i brug
 • "Sluk-alt-knap" for al unødvendigt energiforbrug i lejemålet, når sidste mand går hjem
 • Anlægssystemet Deep Green Cooling, jordens temperatur anvendes til at regulere ventilationen og kølingen af bygningen

Indeklimatiltag

 • Stabil temperatur i kontorerne på mellem 21-23 grader
 • CO2-målere sikrer, at mængden af frisk luft og iltniveauet automatisk øges, når mange mennesker opholder sig i samme rum

Materialer

 • Miljørigtige materialer anvendes, fx FSC-mærket træ og genbrugsmaterialer
 • Chain of Custody - anvendelse af træ og stenmaterialer, som kan spores, sikrer gennemsigtighed fra leverandøren
 • Alle kemikalier og materialer dokumenteres jf. Dansk Kemidatabase

Vandbesparende foranstaltninger

 • Vandbesparende armaturer
 • Grønne tage
 • Lokal afledning af regnvand (LAR) bevirker, at store regnskyl ikke overbelaster kloaknettet, men derimod bliver en kvalitetsforbedrende løsning i bebyggelsen

Beliggenhed

 • Bygningen placeres i veludbyggede områder og tæt på offentlige transportmidler
 • Cykelparkering og badefaciliteter giver medarbejderne et incitament til at tage cyklen på arbejde

Læs om Skanskas globale arbejde med mere bæredygtige løsninger