c

Laguner og grønne korridorer

København skal i de kommende år tilpasse sig et mere ekstremt klima, der kan byde på voldsomme skybrud, havstigninger og perioder med tørke og meget høje temperaturer. Vi har kigget på tre grønne projekter, der både kan gøre hovedstaden sikrere og mere attraktiv.

Åbn åen

Grønne områder og åbne vandløb nedkøler byen, når der er hedebølge, og afleder skybrudsvand, så det ikke havner i borgernes kældre, som vi oplevede det i 2011. Samtidig giver de et mere attraktivt og sundt bymiljø.

Organisationen "Miljøpunkt Nørrebro" arbejder bl.a. for en åbning af Ladegårds Å, der løber fra Bispeengbuen og munder ud i Peblinge Sø. I dag lever åen en ganske ubemærket tilværelse under en af Københavns mest befærdede indfaldsveje, Ågade-Åboulevard.

Slut med vand i kælderen

En åbning af Ladegårdsåen i det naturlige lavtliggende flodleje i Åboulevard vil under skybrud opsamle store mængder vand via stormveje, der naturligt hælder mod Ladegårdsåen.

Hver liter vand, der opsamles i Ladegårdsåen, vil aflaste det eksisterende kloaknet og borgernes kældre. Borgere og erhvervsdrivende i store dele af byen vil opleve, at der ikke længere er vand i kælderen efter skybrud.

Et nyt blå-grønt byrum

Ifølge forslaget skal der anlægges grønne rekreative områder langs åen. Hvor der i dag er en 6-sporet indfaldsvej, vil beboerne få et nyt blå-grønt byrum, der kan danne ramme om en opblomstring af lokalliv på tværs af bydele og sociale skel. I byrummet vil der være et behageligt mikroklima på grund af åens kølende effekt, kraftig reduceret partikel- og støjforurening og forøget biodiversitet.

Sidst opdateret: 31-03-2017