c

Fra idé til indflytning

At flytte er en stor beslutning og kan være en omfattende proces. Processen starter ofte i et ønske om nye, mere tidssvarende rammer, der bedre matcher virksomhedens visioner, forretningsstrategi og brand. Her på siden skitserer vi et typisk forløb fra idé til indflytning i et nyt kontorhus.

1. Første møde

På det første møde lytter vi til virksomhedens udgangspunkt, hvor den kommer fra, og hvor den vil hen. Virksomheden fortæller om visioner, forretningsstrategi og brand – og vi gennemgår proces og tidshorisont. Tidshorisonten varierer, alt efter om der er tale om nybyggeri eller lejemål i et eksisterende kontorhus.

2. Afstemning af behov

Vi ser sammen på konkrete muligheder, plantegninger og indretningsløsninger og konkretiserer ønsker og ideer. Der er mange overvejelser forbundet med at flytte, bl.a. beliggenhed, antal ansatte, organisationsstruktur, indretning, miljøprofil, arkitektur og totaløkonomi. Vi hjælper med at skabe et overblik.

3. Udvikling af koncept

Hvis ikke det allerede er fastlagt, tages der her en beslutning om, hvorvidt virksomheden skal flytte ind i et flerbrugerhus eller i eget domicil. Vi involverer relevante rådgivere i form af arkitekter, ingeniører, indretningsspecialister m.fl., og former det koncept, der passer virksomheden bedst.

4. Indgåelse af lejekontrakt

Sammen planlægger vi forløbets faser, og relevante rådgivere bliver inddraget. Lejekontrakten bliver udformet og underskrevet.

5. Byggefasen

Tidshorisonten fra underskrevet lejekontrakt til indflytning varierer. Er der tale om leje af kontorer i en eksisterende bygning, kan virksomheden flytte ind ca. 6 mdr. efter indgåelse af lejekontrakt. Skal kontorhuset først bygges, kan virksomheden flytte ind 1-2 år efter underskrevet lejekontrakt, forudsat at der foreligger en byggetilladelse.

6. Indretning og indflytning

Der er forskellige måder at indrette kontorer på. Vi giver et overblik over indretningstyper og kan hjælpe med at sætte et team af samarbejdspartnere. Vi sørger for en smidig overlevering af lejemålet og fortsætter den løbende dialog med virksomheden.

7. Efter indflytning

Efter virksomheden er flyttet ind, vil der stadig være en dialog med forskellige dele af vores organisation, for eksempel i forbindelse med regelmæssige servicetjek, vedligeholdelse, administration, drift mv.

Sidst opdateret: 01-06-2017