c

Diversitet og inklusion

I Skanska anser vi diversitet og inklusion som en forudsætning for vedvarende succes. Derfor bestræber vi os på at afspejle samfundets alsidighed på alle niveauer af organisationen.

Inkluderende virksomhedskultur

Diversitet og inklusion handler for Skanska om at have en inkluderende kultur, uagtet hvilken del af organisationen du befinder dig i. Og det handler om at have ledere, der fremmer en sådan kultur.

Alle medarbejdere skal have mulighed for at udnytte deres fulde potentiale på tværs af køn, etnicitet, alder, uddannelse, baggrund mv. Ved at have forskellige medarbejdere afspejler vi ikke blot samfundet – vi leverer også de bedste løsninger til vores kunder.

For at sikre, at diversitet og inklusion er øverst på agendaen på alle markeder, er hver forretningsenhed pålagt at udarbejde en aktionsplan for, hvordan de lokalt arbejder med området.

Vision

  • At afspejle diversiteten i samfundet på alle niveauer i organisationen
  • At have ledere der fordrer en inkluderende kultur
  • At være anerkendt som førende inden for diversitet og inklusion på alle hjemmemarkeder

Strategi

  • At tiltrække og rekruttere fra en stor og forskelligartet talentmasse
  • At udvikle en forskelligartet talentmasse
  • At sikre en inkluderende arbejdskultur
  • At anvende diversitet og inklusion som en konkurrencefordel

Læs mere om vores arbejde med diversitet og inklusion