c

Brugerbetingelser

Velkommen til Skanskas website! Følgende betingelser er gældende for brug af websitet, og vi beder dig læse det grundigt.

Behandling af personoplysninger | Information om cookies

Betingelserne indeholder information om, hvordan indholdet på sitet kan bruges, og om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, samt om hvilke cookies som bruges af dette website. Henvisninger nedenfor til ”Skanska”, ”os”, eller ”vi” er henvisninger til Skanska A/S, som ejer dette website, og/eller øvrige virksomheder i Skanskakoncernen. Skanskas website og brugerbetingelserne er i henhold til dansk lov.

Ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder

Ophavsret og varemærkeinformation

Alle rettigheder til indholdet på sitet, såsom tekst, grafik, logoer, billeder, videoklip, lydfiler og programmer tilhører Skanska eller tredjepart og er beskyttet af svensk og international intellektuel rettighedslovgivning. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdet på websitet leveres som en service til dig, og kan kun bruges i henhold til nedenstående vilkår. Ved at hente materiale fra websitet accepterer du disse vilkår.

Uautoriseret brug eller distribution af indholdet på websitet kan stride mod ophavsretten og/eller anden dansk eller international lovgivning og kan blive genstand for retslig forfølgelse.

Anvendelse af Skanskas varemærker

Anvendelsen af Skanskas varemærker og varemærkenavne kan kun ske i overensstemmelse med disse vilkår, eller efter at du har indhentet Skanskas skriftlige godkendelse. For anvendelse af Skanskas varemærker i annoncering og markedsføring af Skanskas produkter og tjenester kræves en skriftlig forhåndsgodkendelse.

Anvendelse af indholdet på websitet

Websitet og dets indhold må ikke ændres, sendes, genskabes, offentliggørelse, licenseres, overføres, sælges eller bruges til andre kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Skanska.

Skanska giver dig lov til at tage midlertidige kopier af indhold fra dette site, såfremt det er nødvendigt, når du fordyber dig i indholdet på sitet. Du må også udskrive så meget indhold fra websitet, som er rimeligt til personlig brug og henvise til vores website. Enhver anden brug af informationer på websitet er forbudt.

Når du udskriver/tager kopier af informationen fra dette site, må du ikke ændre informationen eller fjerne oplysninger om copyright eller Skanskas navn.

Fraskrivelse af ansvar

Indholdet på websitet er generelt og bør ikke anvendes som særlig eller eneste grund til beslutninger vedrørende vigtige spørgsmål. Vi arbejder hele tiden på at sikre, at sitet er korrekt, komplet og opdateret, men der vil altid være en risiko for, at eksempelvis slåfejl, ydre påvirkninger og tekniske fejl kan resultere i vildledende information. Dette indebærer, at Skanska ikke kan garantere eller tage ansvar for at oplysninger altid er korrekte, komplette og opdaterede.

Såfremt Skanska henviser til et tredjeparts website, vil det kun være for at gøre det lettere for brugeren, og Skanska påtager sig intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af oplysningerne på et sådant website.

Materiale fra brugere

Alt materiale og kommunikation, der sendes over eller til dette website i forbindelse med din brug af websitets funktioner, betragtes som ikke-fortroligt. Skanska har ret til at anvende sådant materiale til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Når du bruger websitet, må du ikke levere materiale eller oplysninger, der er ulovlige, kan opfattes som krænkende, udgør markedsføring eller på anden måde opfattes som upassende. Sådant indhold vil blive fjernet fra sitet, og vi forbeholder os også retten til at opsige tjenesten på det site, du har tilknyttet.

I tilfælde af, at det materiale og kommunikation, som videregives til os via websitet, indeholder personlige oplysninger, gælder reglerne angivet i Behandling af personoplysninger.

Øvrigt

Skanska kan til enhver tid ændre disse brugerbetingelser, vælge at publicere eller fjerne indlæg og indhold fra websitet og/eller fjerne websitet. Ved ændringer i disse betingelser vil du blive gjort opmærksom på dette ved, at en ny version publiceres på sitet. Vi beder dig derfor holde dig opdateret om eventuelle nye versioner af betingelserne.

Behandling af personoplysninger

Introduktion

Skanska værner om din personlige integritet og efterstræber et højt beskyttelsesniveau ved al behandling af personoplysninger. Al behandling udført af Skanska sker i overensstemmelser med gældende privatlivslovgivning. Inden for EU/EØS er det databeskyttelsesforordningen (GDPR) ¹, gældende fra maj 2018.

Skanska A/S eller den virksomhed, der ellers er udpeget som ansvarlig for personoplysninger, er ansvarlig i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for behandling af dine personoplysninger, som beskrevet nedenfor. Såfremt du har spørgsmål til denne informationstekst, eller hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder, som angivet nedenfor, skal du kontakte Skanska via kontaktoplysningerne i Kontaktinformation.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger som, direkte eller indirekte, kan bruges til at identificere dig som person. Eksempler på sådan information er navn, billede, personnummer, kontaktoplysninger, konkurrencedeltagelse, foretagne valg, adfærd og IP-adresse. Behandling af personoplysninger refererer til alle handlinger, som vi eller tredjepart gør med personoplysningerne, såsom indsamling, registrering og opbevaring.

Personoplysninger må kun behandles for specifikke og udtrykkelige formål og må ikke behandles til noget andet formål end disse.

Hos Skanska behandler vi personlige oplysninger, du selv har givet os, med det ene formål at administrere anmodninger fra dig og eventuelle aftaler med dig samt for at kunne levere information og service i forbindelse med sådanne anmodninger og aftaler. Det kan for eksempel være interesseerklæringer for vores lejeboliger, for konkurrencer, der annonceres på vores hjemmeside, og som du vælger at deltage i, eller for besøg hos Skanskagymnasiet eller for at abonnere på vores nyhedsbreve.

Dine personoplysninger vil også kunne bruges til markedsføring og opfølgning samt for vores salgs- og produktudvikling for at forbedre vores produkter og tjenester. Såfremt du ikke ønsker at deltage i vores markedsføring og/eller tilbud, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne, der findes i Kontaktinformation.

Endelig behandles personoplysninger også til brug for statistiske formål for at se, hvordan brugere bruger websitet og for at analysere søgeadfærd samt vise dig tilpasset indhold. Sådanne oplysninger behandles dog kun i aggregeret form eller i anonymiseret form, så du som individ ikke kan identificeres. Oplysninger behandles også indirekte i forbindelse med udvikling, testning og styring af it-systemer tilknyttet vores website.

Når du bruger funktioner på vores website, som muliggør, at du kan uploade information eller andet materiale på vores website, beder vi dig notere, at også sådant materiale kan indeholde personoplysninger. Hvis dit materiale indeholder oplysninger om andre personer, må du kun uploade det, såfremt du har fået samtykke fra de/den pågældende.

Retsgrundlag for behandling og opbevaringstid

Skanska behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er er nødvendigt for at opfylde en aftale/kontrakt med dig, og når vi har et andet legitimt og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, eksempelvis en interesse i markedsføre os mod brugere af vores website eller vores produkter og/eller tjenester. Såfremt vi skulle ønske at behandle dine personoplysninger til et formål, som ifølge gældende lovgivning kræver dit samtykke, vil vi indhente dit samtykke, inden vi påbegynder en sådan behandling.

Oplysninger, som vi samler i overensstemmelse med ovenstående, slettes, når formålet med behandlingen er afsluttet.

Sikkerhed til beskyttelse af personoplysninger

Skanska sikrer et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger og har i denne forbindelse sørget for passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, modifikation, formidling eller destruktion.

Begrænsninger i videregivelse af personoplysninger

Skanska kan gøre brug af eksterne partnere til at udføre opgaver på vores vegne, såsom at yde it-tjenester eller hjælpe med markedsføring, pressemeddelelser, analyser eller statistik. Udførelsen af disse tjenester kan betyde, at vores partnere, både inden for EU/EØS og uden for EU/EØS, har adgang til dine personoplysninger. Virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne, skal altid underskrive en aftale med os for at sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personlige oplysninger, også hos vores partnere.

I forbindelse med partnere uden for EU/EØS tages der særlige sikkerhedsforanstaltninger, som for eksempel at underskrive aftaler, der omfatter de standardiserede overførselsbestemmeler, der er vedtaget af EU-Kommissionen og er tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

Skanska kan også videregive personoplysninger til tredjepart, som eksempelvis politiet eller anden myndighed i tilfælde af strafferetslig efterforskning, eller hvis vi ellers er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger på grundlag af lov eller en myndighedsbeslutning.

Skanska videregiver ikke dine personoplysninger i nogen anden udstrækning end beskrevet i dette afsnit.

Eksterne henvisninger

Disse oplysninger om behandling af personoplysninger gælder for oplysninger, som Skanska behandler om dig i forbindelse med vores website. Vores website kan ind imellem indeholde henvisninger til eksterne websites eller tjenester, som ikke er under vores kontrol. Hvis du følger en henvisning til et eksternt website, opfordres du til at gennemgå privatlivspraksis og oplysninger om cookies, der er gældende for det pågældende website.

Dine rettigheder og ret til at indgive en klage

I overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af persondata har du ret til, til enhver tid, at anmode om adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, for at rette ukorrekte personoplysninger, at bede Skanska om at afbryde behandlingen og slette dine personlige data, at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, at udøve din ret til dataoverførbarhed, at tilbagetrække et samtykke til visse behandlinger (hvor samtykke er indhentet), og modsætte dig behandling af personoplysninger. Kontakt Skanska i sådanne tilfælde via kontaktoplysninger givet nedenfor. Du har også ret til, når som helst, at indgive en klage til den relevante regulerende myndighed, såfremt du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende persondatalovgivning.

Formular til forespørgsler vedrørende dine personoplysninger hos Skanska. (på engelsk).

Kontaktinformation

Skanska A/S er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller du ønsker oplysninger og kontaktoplysninger til den udpegede databeskyttelsesrepræsentant/ansvarlige for persondata i andre Skanska-koncernselskaber, bedes du kontakte os via e-mail eller post.

Data Protection Manager: Contact

Skanska A/S
Havneholmen 25 
1561 København V


1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/45/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Sidst opdateret: 22-05-2018