c

Brugerbetingelser

Henvisninger i nedenstående til "Skanska", "os" og "vi" er henvisninger til Skanska AB (publ) som udbyder af dette website ("Site"), medmindre et bestemt Site eller en anden tjeneste angiver en anden enhed, hvorved "Skanska" henviser til en sådan enhed.

Skanskas Site og disse Brugervilkår er underlagt svensk ret. Idet Skanska-koncernen omfatter enheder i hele verden, skal det dog bemærkes, at, hvis en anden virksomhed er anført som udbyder af et bestemt Site eller en bestemt tjeneste, kan den nationale lovgivning i det land, hvor en sådan enhed er stiftet, indeholde anderledes eller yderligere regler. I så fald gælder den gældende nationale lovgivning, og en sådan enhed skal således overholde denne lovgivning, i det omfang det er påkrævet.

Juridisk meddelelse

Materialet på Sitet videregives af Skanska som en service til Skanskas kunder og må udelukkende bruges til orientering. Enkelte kopier kan downloades med forbehold af nedenstående bestemmelser.

Ved brug af Sitet eller download af materiale fra Sitet accepterer du disse Brugervilkår. Hvis du ikke kan acceptere Brugervilkårene, skal du ikke bruge Sitet eller downloade materiale herfra, og du bør forlade Sitet.

Varemærkeoplysninger

Alle navne, logoer og varemærker tilhører Skanska, Skanskas koncernvirksomheder, tilknyttede virksomheder, licensgivere eller joint venture-partnere.

Skanskas varemærker og produktmærker må udelukkende bruges i overensstemmelse med disse Brugervilkår eller med Skanskas forudgående skriftlige tilladelse.

Enhver brug af Skanskas varemærker i reklame og andre salgsfremmende aktiviteter vedrørende Skanskas produkter kræver behørig kildeangivelse.

Begrænset brug/enkeltlicens

Alle oplysninger på Sitet, fx tekst, grafik, logoer, billeder, videoklip, lydklip og software tilhører Skanska eller Skanskas indholdsleverandører og er beskyttet af svensk og international ophavsretslovgivning. Uretmæssig brug eller distribution af materiale på Sitet kan være i strid med ophavsretslove, varemærkelove og/eller andre love og kan medføre civil- og strafferetlige sanktioner.

Sitet eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden måde udnyttes kommercielt uden Skanskas udtrykkelige, skriftlige tilladelse. Du må downloade en enkelt kopi af oplysningerne på Skanskas Sites til en enkelt computer udelukkende til personlig, ikke-kommerciel, intern brug.

Du må ikke ændre, bruge eller flytte oplysningerne til kommercielle formål, og du må ikke fjerne ophavsretlige eller andre ejendomsretlige meddelelser fra oplysningerne. Du accepterer, at du er ansvarlig for at forhindre uretmæssig kopiering af materialet og sikre, at alle din virksomheds medarbejdere og eventuelle leverandører overholder disse begrænsninger.

Du er ansvarlig for at overholde alle gældende ophavsretslove. Vi giver tilladelse til, at du tager tilfældige kopier af Sitet, hvis det er nødvendigt i forbindelse med dit besøg på Sitet. Du må ligeledes tage en udskrift til personlig brug af så meget af Sitet, som er rimeligt til private formål. Enhver anden brug er strengt forbudt. Du må ikke vise Sitet sammen med andre websites i samme browservindue eller linke til andre sider end startsiden uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Skanska giver dig ingen udtrykkelig eller underforstået ret i henhold til patenter, ophavsretter, varemærker eller andre forretningshemmeligheder.

Fraskrivelse af garantier

Oplysningerne heri gives "som beset" uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder garantier om salgbarhed, undladelse af krænkelse af immaterielle rettigheder eller egnethed til et specifikt formål. Hvis Skanska linker til en tredjemands website sker dette udelukkende for brugervenlighedens skyld, og Skanska er ikke ansvarlig for indholdet eller nøjagtigheden af oplysningerne på et sådant website.

Skanska kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen skade, herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af fortjeneste, driftstab eller mistede oplysninger, som opstår i forbindelse med brugen af eller den manglende mulighed for at bruge oplysningerne, uanset om Skanska er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Skanska giver i øvrigt ingen garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, tekster, grafik, links eller andet, som måtte være indeholdt i oplysningerne. Skanska kan til enhver tid uden varsel ændre indholdet eller produkterne, som er beskrevet deri. Skanska er ikke forpligtet til at opdatere oplysningerne eller andet materiale på Sitet.

 

Brugeropslag

Alt materiale, alle oplysninger eller andre former for kommunikation, som du sender til eller opslår på Sitet, anses for at være offentligt tilgængelige, ikke-eksklusive, royaltyfrie, uigenkaldelige, ikke ejede og for at kunne sub-licenseres ("Kommunikationen"). Skanska påtager sig ingen forpligtelser vedrørende Kommunikationen.

Skanska er berettiget til at videregive, kopiere, distribuere, indarbejde og/eller på anden måde bruge Kommunikationen sammen med al data, alle billeder, lydfiler, tekster og andet indeholdt deri til alle kommercielle og ikke-kommercielle formål.

Hvis du opslår personoplysninger på Sitet eller på anden måde videregiver sådanne oplysninger til Skanska, accepterer du hermed Skanskas brug af oplysningerne til evaluering deraf og markedsføring af Skanskas produkter og ydelser, herunder retten til at overdrage oplysningerne til tredjemandslande og til at opslå dine personlige oplysninger på internettet. Skanska er underlagt svensk lovgivning i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, og du kan kontakte Skanska, hvis oplysningerne er forkerte, eller i forbindelse med andre forhold vedrørende personoplysningerne.

Du må ikke opslå Kommunikation, som kan vurderes at være stødende eller krænkende over for andre personers privatliv, eller som kan anses for kommerciel markedsføring, eller som på anden måde er ulovlig eller upassende. Skanska sletter sådan Kommunikation, når vi bliver opmærksomme på den, og vi forbeholder os retten til at udelukke dig som bruger fra vores Site eller tjeneste.

En tredjemands vilkår kan være gældende for så vidt angår tjenester udbudt af tredjemand, og vi anbefaler, at du læser disse vilkår, før du bruger en tjeneste udbudt af tredjemand.

 

Øvrige vilkår

Skanska kan til enhver tid ændre disse Brugervilkår ved at opdatere dette opslag.

Skanska forbeholder sig retten til efter eget skøn og til enhver tid at ændre denne Juridiske Meddelelse, overvåge og fjerne opslag og/eller afbryde Sitets tilgængelighed uden varsel.

Hvis et vilkår, en betingelse eller bestemmelse i denne Juridiske Meddelelse erklæres ulovlig, ugyldig eller på anden vis ikke kan håndhæves, vil dette ikke berøre eller forringe de resterende vilkår, betingelser og bestemmelsers gyldighed eller håndhævelse.

Privatlivspolitik

Skanska og dets koncernvirksomheder ("Skanska" eller "Skanska-koncernen") har som målsætning, at alle personer, hvis personoplysninger behandles af Skanska, til enhver tid skal føle sig sikre på, at deres privatliv respekteres, og at deres personoplysninger behandles med behørig omhu. Se i øvrigt Skanska-koncernens etiske regler.

Skanska overholder gældende national lovgivning om behandling af personoplysninger, som regulerer indsamling og brug af oplysninger om personer ("personplysninger"), samt denne Privatlivspolitik.  Formålet med Privatlivspolitikken er at fastlægge principperne for brug af de personoplysninger, som du videregiver til os, eller som vi modtager om dig.

Skanska, eller den relevante koncernvirksomhed i henhold hertil eller til det relevante Site, er dataansvarlig vedrørende behandling af personoplysninger som beskrevet heri.

 

Oplysninger — personoplysninger

Personoplysninger, herunder oplysninger såsom navn og adresse, som du videregiver til Skanska, kan behandles manuelt og af computere.

De personoplysninger, som du videregiver, behandles til brug for (1) administration af dine forespørgsler eller aftaler, (2) videregivelse af oplysninger og ydelser i forhold til en sådan forespørgsel eller aftale, (3) markedsføring og kundeopfølgning samt (4) salgs- og produktudvikling, alt efter hvad Skanska anser som værende relevant. Ved at opslå personoplysninger accepterer og samtykker du til at være bundet af de vilkår, som fremgår af Privatlivspolitikken og Brugervilkårene.

En IP-adresse er et unikt nummer, som gør det muligt sommetider at identificere en brugers internetforbindelse, og som din internetbrowser automatisk videregiver, hver gang du besøger et website. Ethvert besøg på Skanskas Sites kan føre til registrering af den IP-adresse, som du har brugt til at få adgang til Sitet.  Vi bruger også IP-adresser til at måle brugen af Skanskas Sites. Disse målinger kan også omfatte indsamling af oplysninger om, hvordan du bruger Sitet, som også kan omfatte overvågning af brugen af Sitet, for at hjælpe Skanska med at forbedre Sitet, at gøre din oplevelse personlig ved at skræddersy det indhold, som du ser, at optimere din brugeroplevelse og at fastslå brugerhyppigheden. Dette gælder ligeledes eventuelle brugerkonti, som du har hos Skanska. Vi kan også gennemføre statistiske analyser af de indsamlede oplysninger.

Skanska kan videregive dine personoplysninger til tredjemand, såsom en partner eller distributør af vores produkter for at opfylde det formål, som oplysningerne blev indsamlet til. De oplysninger, som du videregiver, kan eksporteres til andre parter i Skanska-koncernen og/eller forretningspartnere i lande inden for og uden for EU og EØS.

Vær forsigtig, når du opslår personoplysninger på internettet. Det er dit ansvar at sikre, at dine passwords og personoplysninger er sikre. Ved at bruge dette website anerkender og påtager du dig disse risici.

Brugeropslag

Skanska kan give dig tilladelse til at opslå oplysninger, kommentarer og andet materiale på vores Site, sociale medier eller andre online-tjenester. Dette sker for at lette oplysningsflowet om Skanska og vores produkter. Se vilkårene for brugeropslag under "Juridisk meddelelse".

Giv os ikke oplysninger om andre personer, medmindre du kan bevise, at du har deres tilladelse til en sådan videregivelse.

 

Brug af cookies

Sitet kan gøre brug af "cookies", som er små datafiler, som lagres på din computer eller en anden computer, som du bruger til din internetbrowser. Cookies bruges på Sitet til at give brugeren adgang til Sitets funktioner, fx bestilling af oplysningsmateriale og sprogvalg.

Ved at acceptere Brugervilkårene samt ved at besøge og bruge Sitet, giver du dit samtykke til brugen af ovenstående cookies. Du kan også give dit samtykke til vores brug af cookies ved dine indstillinger i din internetbrowser. Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til vores brug af cookies, skal du forlade Sitet eller deaktivere cookie-funktionen i din internetbrowser. Bemærk, at Sitets funktionalitet bliver forringet uden brug af cookies.

 

Adgang til og ændring af personoplysninger

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende Skanskas behandling af dine personoplysninger.

Skanska AB, SE-169 83 Solna, Sverige, eller på telefon +46 10 448 00 00, eller pr. e-mail til in...@skanska.com.

Del
Sidst opdateret: 02-05-2017