c

Kløverkvarteret

Kløverkvarteret er et tidligere industriområde beliggende på det nordøstlige Amager. Skanska ejer ca. 285.000 m² af de ca. 750.000 m² der udgør Kløverkvarteret.

Kløverparken-kløverbrygge-københavn-skanska
1 / 4
kløverparken-kort-med-afstande
2 / 4
kløverparken-kløvermarkskanten-københavn-danmark
3 / 4
kløverkvarteret-mulig-infrastruktur-københavn-danmark-skanska
4 / 4

Størstedelen af området er i Københavns Kommuneplan 2015 udpeget som perspektivområde for den fremtidige byudvikling i København efter 2027. Andre dele er klar til udvikling i den nuværende Kommuneplan 2015.

Centralt beliggende byudviklingspotentiale

Kløverkvarteret er beliggende centralt i København, og fra det nordvestlige hjørne af Kløverkvarteret er der under 2 km i fugleflugt til Kongens Nytorv.

Københavns Kommune arbejder lige nu på metrobetjening af Kløverkvarteret som en mulig del af en Metro Havnering. Denne vil samtidig koble Refshaleøen og Lynetteholmen på metronettet, og sikre en optimal adgang til offentlig transport.

Fremtidssikret byudvikling

Skanska ser muligheden for i området at udvikle en bydel, der binder Amager Øst sammen. Området skal fra start programmeres med et særligt fokus på FNs Verdensmål, hvorigennem der kan skabes en mere miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig bydel.

Kløverkvarteret kan være med til at styrke Københavns modstandsdygtighed overfor klimarelaterede hændelser. Blandt andet kan udviklingen af Kløverkvarteret være med til at beskytte de bagvedliggende arealer mod fremtidige havvandsstigninger.

Mere grønt, mindre asfalt

En stor del af Københavns byrum består i dag af infrastruktur til biler i form af veje og parkeringspladser. Dette står i kontrast til, at under 30 % af familierne i Københavns Kommune har adgang til en bil (DST, 2018).

Kløverkvarteret skal i sin udformning tilgodese flertallet af Københavnerne der går, cykler og benytter den kollektive transport. Når biltrafikken i området minimeres skaber det mulighed for byliv og bynatur i rummene mellem husene.

Sundhed

Kløverkvarteret skal være med til at understøtte den fysiske og mentale sundhed i København. Muligheden for social interaktion og fysisk udfoldelse skal sikres i programmeringen af området.

Kløverkvarteret er beliggende med rekreative grønne og blå arealer på alle sider.

I området inden for en radius af 800 meter fra Kløverkvarteret er over halvdelen af arealernes anvendelse af rekreativ karakter. De rekreative arealer er fordelt stort set ligeligt imellem grønne og blå rekreative arealer. Herudover kommer de arealer, som vil blive indarbejdet i det fremtidige projekt.

Ved Kløverkvarteret findes blandt andet:

  • Mod vest: Boldbanerne på Kløvermarken.
  • Mod syd: Grøn kile til Amager Strand.
  • Mod øst: Prøvestenssundet med bla. Copenhagen Cablepark.
  • Mod nord: Skibakken Copenhill.

Se mere om projektet her

Sidst opdateret: 20-06-2023

Resultater (5)