c

Code of Conduct

Vi stræber efter at drive virksomhed på et højt etisk niveau på alle vores markeder - og det er adfærdskodekset Code of Conduct med til at sikre.

Højt etisk niveau på alle markeder

Skanskas Code of Conduct og Supplier Code of Conduct støtter koncernens medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere i deres daglige arbejde og udstikker retningslinjerne for den adfærd, der forventes af dem - når de arbejder for eller sammen med Skanska.

Baseret på vores værdier

Skanskas Code of Conduct er baseret på koncernens værdisæt og måde at føre forretning på. Skanska har forpligtet sig til at føre forretning ansvarligt og bæredygtigt.

Code of Conduct er med til at konkretisere Skanskas værdisæt gennem konkrete eksempler på de etiske dilemmaer, der opstår i hverdagen, og giver guidelines for, hvordan disse dilemmaer håndteres.

Åben kultur

Skanskas Code of Conduct anviser en kurs for vores medarbejdere, og koncernen lægger vægt på at fremme en gennemsigtig arbejdspladskultur, hvor der åbent og regelmæssigt bliver drøftet etiske anliggender.

På denne måde tilstræber vi, at vores medarbejdere føler sig trygge ved at rejse etiske spørgsmål og dilemmaer over for supervisorer og andre. Alle medarbejdere skal have tillid til, at de kan rapportere hændelser om manglende overholdelse af vores Code of Conduct.

Vejledning i tre afsnit

  • Vores engagement på arbejdspladsen: Det drejer sig om at håndtere Skanskas aktiver ansvarligt og skabe en rimelig, sund, sikker og inkluderende arbejdsplads, hvor vi alle kan forbedre vores professionelle kompetencer, udvikle os som mennesker og føle os værdsat.
  • Vores engagement i markedet: Relationer er baserede på respekt og gensidig gavn. Det er derfor, at vi altid skal bestræbe os på at forstå og forudsige behovene hos vores kunder, leverandører, partnere og andre interessenter, at vi optræder med integritet, og at vi handler fair og ansvarligt, når vi gør vores yderste for at levere kvalitet, i rette tid og til den budgetterede pris – og for at gøre tingene endnu bedre end forventet.
  • Vores engagement i samfundet: Vi er en integreret del af samfundet, og derfor ønsker vi at finde nye metoder til at minimere vores miljømæssige fodaftryk, fremme en fair konkurrence og forbedre forholdene i de samfund, hvor vi lever og arbejder.

Rapportering af et forhold

Alle forretningsenheder i Skanska har en etisk komité, som gennemgår alle rapporter. En måde at indgive rapporter på er gennem vores Code of Conduct Hotline. Der er adgang for både medarbejdere og eksterne parter, herunder kunder, leverandører og underentreprenører. 

Sidst opdateret: 27-03-2017