c

We are the robots

’’We are programmed just to do - anything you want us to’’ lyder det i Kraftwerks postindustrielle fremtidsvision ’’Robots’’ fra 1978. I dag har robot-teknologi for længst overtaget mange manuelle og farlige opgaver i industrien, og nu er turen kommet til byggepladserne.

Udviklingen af bygge-robotter og flyvende fabrikker er i fuld gang. Og vi vil snart se de første 3D printede huse. Skanska deltager aktivt i udviklingen, og Head of Innovation, Sam Stacey udtaler sig her om Skanska og fremtidens byggeri.

Fagre nye teknologiske verden

– Jeg tror, at vi er i begyndelsen af en revolution inden for byggeteknik. Efterspørgslen på bebyggelse har aldrig været højere, kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare, og de miljømæssige standarder bliver konstant skærpet. Robotter har øget produktiviteten og sikkerheden i andre industrier – nu er turen kommet til byggeindustrien. Med robotternes indtog på byggepladsen vil vi kunne bygge hurtigere, bedre og billigere, siger Sam Stacey.

– 3D robotter og flyvefabrikker er bare starten. 3D teknologien gør, at vi kan skabe skræddersyede bygninger i samme frekvens som de masse-producerede bygninger, der bliver skabt nu. 3D printede bygninger kan skabes i nye æstetiske former, og akustiske og termiske forhold bliver forbedret.

– En flyvefabrik er et andet nyt byggeteknisk fænomen. Fabrikkerne, der indeholder robotter, fungerer som mobile fabrikationsenheder, der gør det muligt at bygge og fremstille materiale direkte på eller i nærheden af byggepladsen. Det giver en kæmpe økonomisk besparelse, fordi vi undgår transportomkostninger, kan arbejde under dårlige vejrforhold og dermed forkorte byggetiden.

En tredje ting, der vinder indpas i Skanskas produktionsmølle, er brugen af Virtual Reality (VR). Her samarbejder Skanska bl.a. med University of Reading, der er førende inden for implementering af VR i byggebranchen.

Komplicerede byggerier starter som en virtuel model, hvor alle dele kan testes og inspiceres, inden det endelige byggeri påbegyndes. Det har bl.a. betydet, at Skanska har kunnet præsentere færdige hospitalsrum af det ufærdige Royal London Hospital til test og kvalitetssikring.

Lad robotterne lave det hårde arbejde

– Revisionsfirmaet KPMG har vurderet, at der i den britiske byggebranche aktuelt er et underskud på kvalificeret arbejdskraft på 51%. Så i første omgang kan robotterne efterleve markedets efterspørgsel. På den lange bane vil robotternes indtræden på byggepladsen heldigvis ikke resultere i, at medarbejdere kommer til at gå arbejdsløse. Der vil opstå nye jobs, og medarbejderne vil slippe for de hårde, monotone opgaver.

Innovation er samarbejde

På verdensplan investerer Skanska årligt et sted mellem 600 mio. og 1 mia. kr. i Forskning og Udvikling. Det er med til at indfri ambitionen om at være førende i bygge- og udviklingsbranchen. I den sammenhæng er ny teknologi og nye samarbejdspartnere meget interessant, da de er med til at gøre Skanskas ambition til virkelighed. Sam Stacey uddyber:

– Det er vores erfaring, at al innovation udvikles i forskellige samarbejdsformer med leverandører, specialister og universiteter og med en stor grad af åbenhed og videndeling. Meget af den mest avancerede forskning inden for byggeteknologi foregår på universiteter. Ved at samarbejde med forskningsmiljøet kan vi drage fordel af den nyeste viden og implementere den i vores projekter. Universitetsforskere er også meget opsatte på at samarbejde med os, fordi de får en platform til at teste deres arbejde i den 'rigtige' verden hos os. Det er med andre ord et samarbejde alle vinder på.

– I det stærkt konkurrenceprægede marked kan vi kun opnå gode marginer gennem innovation. Samtidig er det vigtigt at have ry for at være en nytænkende virksomhed for at kunne tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Og der er jo trods alt alle vores mange, dygtige medarbejdere, der gør det muligt at gennemføre alle vores projekter. Derfor er det afgørende, at vi hos Skanska fortsætter med at være innovative, investerer i fremtiden og holder os foran konkurrenterne.

Sidst opdateret: 31-03-2017