c

Socialt engagement

Når vi påbegynder et byggeri i et område, medtænker vi projekter, der understøtter nærområdet - og vi involverer os og "giver noget igen" til de mennesker, der bor i og benytter sig af området.

Børn ved byggeplads

Værdiskabende aktiviteter for nærområdet

Skanska engagerer sig på globalt plan i aktiviteter, der skal skabe værdi i de områder, hvor vi udvikler og bygger. Aktiviteterne bliver tilrettelagt af de lokale forretningsenheder og er støttet af et ekspertnetværk på tværs af koncernen, som udveksler erfaringer og ”best practice”.

Vores sociale engagement spænder over en bred vifte af tiltag og aktiviteter, herunder frivilligt arbejde, mentorordninger, integrationsprojekter, udstillinger, livlige byrum og bæredygtig infrastruktur som cykelstier og p-pladser til el-biler.

Aktiviteterne bidrager til:

  • At skabe værdi i nærområdet for dets beboere og besøgende
  • At øge viden om sikkerhed, grønt og teknologisk knowhow
  • At understøtte lokale samfundsinitiativer, som er i tråd med vores aktiviteter i området og vores Code of Conduct 

Eksempler på aktiviteter i Danmark:

Kunstnere puster liv i bydel

Som en del af aktiveringen af området Scanport flyttede iværksættere ind i den historiske ejendom Bryggergården til en lav husleje. De skulle tilføre området liv og genfortælle dets mere end 250 år gamle industrihistorie.

Læs om bylivsudviklingsprojektet i Bryggergården

Byggepladsbesøg for de mindste

I forbindelse med udviklingen af et nyt boligområde i Ullerød nord for København fik den lokale børnehave, der er nabo til projektet, lov at ”gå på opdagelse” mellem maskinerne og opleve en byggeplads.

Læs om arrangementet