c

Formål og værdier

Vores værdigrundlag fungerer som et kompas for den måde, hvorpå vi driver forretning. Værdierne går på tværs af koncernens markeder og består af fire områder:

Omsorg for miljø og menneskeliv

Vi tager hensyn til mennesker og miljø. Vi arbejder sikkert, eller slet ikke. Vi fremmer sundhed og velvære. Vi tager initiativ til grønne løsninger og stræber efter minimal miljøbelastning. Vi tager ansvar over for kommende generationer.

Handle etisk og transparent

Vi driver forretning med et højt niveau af integritet og gennemsigtighed. Vi lever i overensstemmelse med vores Code of Conduct og accepterer ikke genveje. Vi fostrer et arbejdsklima, hvor
alle har medbestemmelse.

Bliv bedre - sammen

Vi stræber hele tiden efter at blive bedre til det vi laver, og deler gerne
ud af vores viden. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder, partnere
og de lokalsamfund, hvor vi opererer. Vi søger mangfoldigheden
for at levere den bedst mulige løsning og fremmer en rummelig
arbejdskultur.

Dedikerede til vores kunder

Vi hjælper vores kunder med at gøre deres visioner til virkelighed. Med fokus på bæredygtighed, værdiskabelse og fleksibilitet. Vi stræber efter at forstå vores kunders og deres kunders behov.

Skanskas værdisæt er uddybet på www.skanska.com/group

Sidst opdateret: 27-03-2017