c

Domicil eller flerbrugerhus

Mange virksomheder kan være i tvivl, om de skal vælge eget domicil eller et fællesskab med andre i et flerbrugerhus. Vores kontorhuse kan som oftest anvendes som begge dele. Her på siden er et kort oprids af forskellene mellem domicilet og flerbrugerhuset.

Lobby med café, lounge og arbejdspladser i Ørestad City II.

Domicilet

Den enkelte virksomhed får i sin egen bygning mulighed for at eksponere sit brand i et kontorhus, der er skræddersyet til egen forretningsstrategi, egne visioner og mål. Virksomheden deler ikke med andre, og har således stor medbestemmelse i udformningen af konceptet for kontorhuset.

Virksomhedens brand bliver tydeligt i både indretning og arkitektur, og det er muligt at øge synligheden yderligere udadtil med et logo på kontorhusets facade.

Fordele ved domicilet:

  • Egen bygning enten som ejer eller lejer
  • Synligt hovedsæde og stærk brand-værdi
  • Indflydelse på etageplaner og planløsninger med udgangspunkt i virksomhedens identitet, visioner og behov

Flerbrugerhuset

Fordelene i flerbrugerhuset ligger i at dele faciliteter som reception, lounge, kantine, mødelokaler og fitnessrum med de øvrige lejere i bygningen.

Virksomhederne får "mere for mindre" og kan nyde godt af synergien i at bo under samme tag og de mange fællesfaciliteter, der som udgangspunkt giver lavere driftsomkostninger og høj udnyttelse af kvadratmeterne pr. medarbejder.

Fordele ved flerbrugerhuset:

  • Fællesskab med andre virksomheder
  • Delefaciliteter som reception, kantine og mødelokaler
  • Fornuftig business case med lave driftsomkostninger og høj udnyttelse af kvadratmeterne
  • Networking og samarbejder på tværs af bygningern og virksomheder
Sidst opdateret: 01-06-2017