c

Indretning af kontorer

Der er lige så forskellige måder at indrette kontorer på, som der er virksomheder. Der kan ligge et større strategisk og analytisk arbejde bag en indretning, da en flytning giver mulighed for at gentænke de daglige omgivelser. Vi kan i processen hjælpe med at sætte et team af samarbejdspartnere.

Visualisering af forskellige kontormiljøer.

Indretning skal matche virksomhed

For at flytte til de rette omgivelser, kan det for virksomheden være nødvendigt med en større analyse og behovsafklaring. Virksomheden kan i forløbet lade sig inspirere af, hvordan andre virksomheder har valgt at indrette sig, men bør huske på, at der er stor forskel på organisationer, medarbejdere og arbejdsprocesser.

Som udgangspunkt skelnes der mellem traditionelle og aktivitetsbaserede kontorer.

Traditionelle kontorer

Når kontorer indrettes traditionelt, er beregningen af arbejdspladser primært lavet ud fra en 1:1 vurdering – 100 medarbejdere svarer til 100 arbejdspladser. Kontorerne vil oftest være en blanding af åbne miljøer, cellekontorer og møderum.

Traditionelt indrettede kontorer har sin værdi hos virksomheder, hvor medarbejderne ofte er på kontoret, og hvor der for hovedparten dagligt er behov for faste arbejdspladser.

Aktivitetsbaserede kontorer

Når kontorer indrettes aktivitetsbaseret, er udgangspunktet at indrette efter medarbejdernes daglige aktiviteter. Ofte betyder det, at der kan skæres kraftigt ned på antallet af faste pladser til fordel for mere kreative løsninger.

Den aktivitetsbaserede indretning er funderet i en grundig analyse, hvor det vurderes, hvilke faciliteter medarbejderne har behov for i deres daglige arbejde.

Kontormiljøet i de aktivitetsbaserede lokaler kan fx være en kombination af storrumsarbejdspladser, koncentrationszoner, samarbejdszoner, åbne og lukkede møderum, inspirationsrum, loungeområder mv.

Læs om aktivitetsbaseret indretning.

Sidst opdateret: 05-07-2017