c

Aktivitetsbaseret indretning

Når kontorer indrettes aktivitetsbaseret, er udgangspunktet at indrette efter medarbejdernes daglige aktiviteter. Ofte betyder det, at der kan skæres kraftigt ned på antallet af faste pladser til fordel for mere kreative løsninger.

visualisering-storrumskontor-med-kreativ-indretning
1 / 4 Storrumskontor med kreativ indretning.
visualisering-lobby-med-udsigt-til-havet-scanport-danmark
2 / 4 Lobby med udsigt til havet i Scanport.
visualisering-kontor-med-international-udsigt-scanport-danmark
3 / 4 Kontor med international udsigt i Scanport.
Skybar med udsigt til Øresund og de lettende fly fra lufthavnen
4 / 4 Sky-bar på toppen af kontor i Scanport.

Indretning der understøtter arbejdet

Den aktivitetsbaserede kontorindretning er funderet i en grundig analyse, hvor det vurderes, hvilke faciliteter medarbejderne har behov for i deres daglige arbejde.

I dag er mange kontorer kun halvt fyldte, fx ved hjemmearbejde, møder ude i byen eller ved behov for at arbejde i andre omgivelser. Ved at indrette aktivitetsbaseret reduceres de faste pladser typisk til fordel for et miljø, hvor medarbejderne kan skifte arbejdsplads efter situationen.

Kreative muligheder

Variationen i tilbuddet af arbejdsmiljøer er centralt. Kontormiljøet i de aktivitetsbaserede lokaler kan fx være en kombination af storrumsarbejdspladser, koncentrationszoner, samarbejdszoner, åbne og lukkede møderum, inspirationsrum, loungeområder mv.

Mange virksomheder går langt for at give sine medarbejdere så unikke og inspirerende arbejdsmiljøer som muligt. Det kan være et konkurrenceparameter i tiltrækningen og fastholdelsen af de bedste medarbejdere.

Office branding er et fænomen, som for alvor har tag i virksomheder i dag. Her brandes virksomheden gennem kontorindretningen. Fx kan vægge udsmykkes med en historisk timeline, møderummene indrettes i forskellige temaer og farver mv. Kun fantasien sætter grænser.

Besparelsespotentiale

Der kan være en økonomisk vinding ved at indrette de nye kontorer aktivitetsbaseret. Det giver mulighed for at optimere areal- og arbejdsmæssigt.

Udgifterne til leje vil typisk kunne reduceres med den mere effektive anvendelse af kvadratmeterne. Der er også et potentiale i selve indretningen, hvor faciliteter, der bedre understøtter medarbejdernes daglige arbejdssituationer, kan øge produktiviteten betydeligt.

Se case på aktivitetsbaseret indretning.

Potentialet i aktivitetsbaseret indretning er:

  • Forbedret koncentration
  • Øget produktivitet
  • Højere aktivitetsniveau – mindre stillesiddende arbejde
  • Fokus på samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationen
  • Besparelser på arealer
  • Færre ledige arbejdspladser
Sidst opdateret: 04-04-2017