kontorberegner

Hvad kan du spare ved at flytte til et nyt kontor? Brug beregneren herunder og se hvad du potentielt kan spare.

Rapporten kvantificerer den økonomiske gevinst ved at flytte til nyt. For første gang kan du se at et bedre indeklima giver en mærkbar øget produktivitet, det øger trivslen og sænker sygefraværet. Modellen tager udgangspunkt i fire beregninger. Produktivitetsgevinst, sygefraværsgevinst, energibesparelse og huslejebesparelse. Herunder kan du læse mere. Brug beregneren herover og bestil rapporten for en detaljeret gennemgang.

Frisk luft øger produktiviteten

Frisk luft øger produktiviteten med op til hele 5%, og derfor har det stor betydning med en ordentlig, gennemtænkt ventilation, så luften hele tiden er ren og iltholdig.

Bedre performance med den rette temperatur

Temperaturen har stor indflydelse på produktiviteten. Derfor er det vigtigt, at den kan reguleres, så man rammer det optimale niveau. I langt de fleste tilfælde er det 21,75° C.

Sundt indeklima giver lavere sygefravær

Sygefraværet kan reduceres markant ved at flytte fra ældre kontorer til nye, grønne kontorer. Rent faktisk vurderer man, at hver medarbejder får to sygedage mindre pr. år.

Spar husleje med bedre arealudnyttelse

Nye kontorer fokuserer på optimal arealudnyttelse, og derfor kan man ofte nøjes med 15 m2 pr. medarbejder i modsætning til 25 m2, som er standarden for ældre kontorer.

Udnyt energien og sænk udgifterne

Nye byggerier har typisk et langt lavere energiforbrug end ældre pga. bedre isolering, lavenergivinduer, effektiv arealudnyttelse, solceller samt smarte belysningsarmaturer, som slukker automatisk.

Kontakt Elo Alsing

for at høre mere om den potentielle besparelse ved at flytte fra gammelt til nyt kontor.

Markedschef

Elo Alsing