c

Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Skanska er en af initiativtagerne bag Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere kaldet Green Building Council Danmark), der arbejder for at gøre byggebranchen mere bæredygtig.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri (tidligere kaldet Green Building Council Denmark) er en non-profit organisation, der administrerer DGNB-certificeringen i Danmark. Organisationen arbejder for at fremme bæredygtigt byggeri og skabe et sammenligningsgrundlag for dette via DGNB.

DGNB-systemets fokus: Miljø, sociale forhold og økonomi

DGNB er en miljøcertificering, der bygger på tre dimensioner: Miljø, sociale forhold og økonomi. Når en bygning bliver DGNB-certificeret, vurderes den ud fra de tre dimensioner samt en analyse af procesmæssig og teknisk kvalitet.

Det er muligt at opnå henholdsvis sølv, guld og platin ved en DGNB-certificering, alt afhænging af hvor mange point bygningen har opnået inden for de forskellige kategorier - og altså hvor bæredygtigt byggeriet er.

Uddannelse af rådgivningskonsulenter inden for bæredygtighed

Som en del af Rådet for Bæredygtigt Byggeris arbejde med bæredygtighed udbyder organisationen kurser og seminarer samt uddanner rådgivningskonsulenter inden for DGNB.

Skanska har valgt at uddanne egne DGNB-konsulenter indenfor nye bygninger samt byområder. DGNB-konsulenterne vejleder kunder i systemet og mulighederne i bæredygtigt byggeri i Danmark.

Læs mere om Rådet for Bæredygtigt Byggeri på organisationens hjemmeside