c

Sikkerhedsarbejde

Vi arbejder sikkert, eller slet ikke. Det er Skanskas holdning til sikkerhed. Og vi stiller høje krav til sikkerhed til os selv, vores samarbejdspartnere og leverandører for at fremme en ulykkesfri arbejdskultur gennem konkrete indsatser på sikkerhedsområdet.

Klar køreplan skal fastholde fokus på sikkerhed

Sikkerhedsarbejdet skal ikke kun drives af de udførende enheder på byggepladsen, men også af projektudviklingsenhederne. Med andre ord har samtlige Skanska-ansatte et ansvar for sikkerhed.

Skanskas sikkerhedsindsats er bygget op om køreplanen Safety Road Map, som skal hjælpe med at nå målsætningen om at være førende inden for sikkerhed. Køreplanen giver vejledning og støtte til alle forretningsenheder.

Vidensdeling på tværs af markeder

Interne sikkerhedsgrupper med repræsentanter fra alle enheder udveksler erfaringer fra koncernens markeder og leverer løbende input til kolleger og samarbejdspartnere for at fastholde engagementet i sikkerhedsarbejdet.

Sikkerhedsarbejdet fokuserer på forebyggelse. Alle ulykker og nærved-ulykker bliver registreret, analyseret og evalueret og danner derved grundlag for forbedringer på sikkerhedsområdet, i arbejdsprocedurer og -metoder.

Forebyggelse af ulykker via aktiviteter

Udover vidensdeling på tværs af koncernen, fokuserer Skanska også på forebyggelse af ulykker gennem konkrete aktiviteter. Aktiviteterne har til formål at understøtte arbejdet med og prioriteringen af sikkerhed.

  • 12 globale sikkerhedsstandarder med strenge krav til udstyr og arbejdsprocedurer på byggepladsen
  • Uddannelsesprogrammer for nyansatte medarbejdere
  • Gentagne sikkerhedsgennemgange og -møder på byggepladsen
  • Skanska Safety Week afholdes en uge om året og har til formål at sætte fokus på sikkerhed gennem en række interne og eksterne aktiviteter
  • Global Safety Stand Down (GSSD) afholdes, når der en sjælden gang sker en dødsulykke på en Skanska-byggeplads. Samtlige 41.000 medarbejdere deltager i GSSD'en, hvor hændelsesforløbet forklares og diskuteres, og der holdes et minuts stilhed i minde om og respekt for den afdøde