c

Deep Green Cooling

Deep Green Cooling er en metode hvor jordens temperatur bruges til regulere ventilationen og kølingen i vores kontorbygninger.

Deep Green Cooling (DGC) er et anlægssystem til generering af miljøvenligt kølevand til moderne erhvervsejendomme. Systemet er udviklet og patenteret af Skanska i Sverige.

Undergrundens temperatur udnyttes til nedkøling og opvarmning

Den grundlæggende forudsætning for DGC er etablering af et antal dybe brønde (ca. 200-250 meter) på matriklen. Der etableres 1 brønd for hver 300–500 kvadratmeter kontorareal afhængigt af kølebehov og geologiske forhold. I hver brønd placeres en slange, der udnytter undergrundens stabile lave temperaturforhold til at nedkøle den gennemstrømmende kølevæske.

Om sommeren er jorden koldere end udeluften, og kølevæsken, som cirkulerer i det lukkede system i de borede brønde, nedkøles ved strømningen til brøndbunden og retur. Kølevæsken i det lukkede system overfører køleeffekten til bygningen via en veksler. Fra vekslerens sekundære side pumpes kølevandet rundt til bygningens køleflader i ventilationsaggregater og kølebafler.

I vinterhalvåret, hvor udeluften er koldere end jorden, forvarmer vandet fra de borede brønde den friske luft i ventilationsaggregaterne. Ved at kombinere DGC med selvregulerende kølebafler, som arbejder med et højere temperatursæt, behøves ingen rumfølere og regulatorer, ligesom de højere temperaturer giver bedre driftsforudsætninger.

Fordelene ved Deep Green Cooling

  • Kølesystemet er enkelt
  • Energiforbruget er en tiendedel af forbruget i traditionelle kølesystemer
  • Der behøves ingen kølemidler, da det er vand, som cirkulerer i de borede rør