c

Skanska med i partnerskab for biodiversitet

Københavns Kommune og byens 19 største grundejere har indgået et partnerskab for biodiversitet. Partnerskabet skal sikre, at den eksisterende biodiversitet bevares og forbedres, og skabe nye, grønne områder.

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen og Peter Nymann-Jørgensen, adm. direktør for Skanska A/S, til underskrivelsen af partnerskabet for biodiversitet. Foto: Claudia Dons

Det nye partnerskab for biodiversitet mellem Københavns Kommune og byens 19 største grundejere råder tilsammen over 40 procent af hele Københavns grundareal. Skanska A/S er som ejer af flere grunde i København med på listen over inviterede grundejere og virksomhedens administrerende direktør, Peter Nymann-Jørgensen, er glad for at indgå aftalen med kommunen og de andre grundejere.

”Biodiversitetskrisen kan kun løses i fællesskab, og derfor er partnerskabet med Københavns Kommune og de andre store grundejere så vigtigt. Vi kan styrke biodiversitet og bynatur på tværs af vores ejendomme og partnerskabet forpligter os til at gøre en fælles indsats for en af vor tids største udfordringer,” siger Peter Nymann-Jørgensen.

Gruppeportræt_bio_div_partnerskab220524.jpg
Repræsentanter for deltagerne i Københavns Kommunes partnerskab for biodiversitet. Foto: Claudia Dons. 

Synlig biodiversitet og usynlig CO2-formindskning

I ejendomsudvikling og byggebranchen arbejdes der hårdt på at finde nye løsninger, der sænker byggeriets CO2-udledning på både byggepladserne og i værdikæderne.

Det er dog indsatser, der mest kan ses af komplicerede regnskaber og skemaer, men som ofte er gemt væk inde i bygningerne i form af f.eks. low carbon-beton, genbrugsstål og træ. Lige modsat er det med indsatser for biodiversitet, hvor det tit er meget tydeligt, at der plantes og plejes anderledes end tidligere.

”Tiltag for mindre CO2-udledning er ofte usynlige. Det er anderledes med biodiversitet, hvor byggeriet også har et stort ansvar. Vi skal vænne os til en beplantning, der ser mere utæmmet ud, men som vidner om stærke tiltag for biodiversitet,” siger Peter Nymann-Jørgensen.

Byggeriet er en af de store CO2-syndere, der har været med til at skabe klimakrisen. Hele Skanska-koncernen lægger stor vægt på at få sænket CO2-udledningen, og der er nu også fokus på at gøre noget ved biodiversitetskrisen, hvor byggeriet også kan gøre en forskel i bynaturen ved primært at udvikle grunde med lave naturværdier og understøtte mere biodiversitet ved at gentænke beplantningsplaner og plejeaktiviteter samt undersøge byggeprocesser og materialeleverandører nærmere.

Ny biodiversitetsstrategi og grønt fællesskab
Skanska A/S har i 2024 udarbejdet en overordnet biodiversitetsstrategi som suppleres af mere detaljerede strategier og planer for hvert enkelt projekt. Det betyder blandt andet, at grunde screenes for naturkvaliteter, som vil gøre det muligt at etablere lokalt tilpasset beplantning, der kan sikre og forbedre biodiversiteten omkring et projekt. Samtidig har virksomheden ansat en bæredygtighedsansvarlig, der også skal tage sig af biodiversitet.

”Vi har mulighed for at gøre en forskel på alle vores projekter, der kan vokse sig større, når vi samarbejder med andre grundejere. Første skridt er at plante og pleje på vores projekter med større omtanke for insekter og dyr. Det næste skridt er, at vi tager fat på at undersøge, hvordan vores materialeleverandører påvirker biodiversiteten, og ser på, hvordan vi optimerer i hele værdikæden med de anvendte byggematerialer,” fortæller Rikke Dahlgaard, der er bæredygtighedsansvarlig i Skanska A/S.

Hun glæder sig over, at det nye partnerskab for biodiversitet i Københavns Kommune netop fremhæver en del af de tiltag, som Skanska A/S allerede har taget i brug, og virksomheden har også fundet stor inspiration i kommunens biodiversitetsstrategi.

”Vi har taget fat på at undersøge igangværende projekter og screene grunde til fremtidige projekter, forbedre beplantning og vi lægger også stor vægt på at dele vores viden på området. Vi er også meget opmærksomme på at skabe lokal forståelse og interesse for biodiversitet. I boligejendommen C.F. Møllers Have har vi blandt andet taget initiativ til et grønt fællesskab, hvor beboere mødes jævnligt for at dyrke planter på altaner og i det fælles orangeri – og for at lære mere om biodiversitet i deres lokalområde i Ørestad,” siger Rikke Dahlgaard, der ser frem til at blive en del af partnerskabets nye biodiversitetsnetværk, der allerede har holdt sit første møde i regi af Københavns Kommune.

TAGTOMAT_CF Møllers Have_2024-05-05_124212856.jpg
Beboerne i C.F. Møllers Have i Ørestad har deres eget grønne fællesskab. Foto: TagTomat. 

Fakta om partnerskabsaftalen

Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi ’Biodiversitet i København 2022-2050’, der sætter fokus på, at:

1. Bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet,
2. Skabe ny biodiversitet i byen,
3. Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet,
4. Skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.

Mens Københavns Kommune har forpligtet sig til at arbejde med alle fire tematikker, er de øvrige grundejere i partnerskabsaftalen meget forskellige og sætter derfor fokus på den eller flere af de fire tematikker, som er mest relevante at arbejde for i forhold til deres respektive opgaver, brugere, mål, strategier samt arealerne, de råder over.

Parterne forpligter sig på at fremme biodiversitet via syv konkrete initiativer:

1. Screening af potentialeområder for biodiversitet på egne arealer,
2. Monitorering af biodiversitet og udarbejdelse af baseline,
3. Indarbejde biodiversitet i drift, renovering og/eller nybyggeri på grundejernes arealer,
4. Udpege vigtige ’trædesten’ for biodiversitet på tværs af matrikelskel,
5. Afholdelse af årlige partnerskabsmøder på højeste ledelsesniveau,
6. Etablering af et fagligt biodiversitetsnetværk og
7. Løbende kommunikation om biodiversitet og formidling af viden, bedst practice samt resultater fra biodiversitetsindsatserne.

Med i aftalen er:

ATP Ejendomme
Banedanmark
BIOFOS
By og Havn
Bygningsstyrelsen
DSB på vegne af DSB Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling
Freja Ejendomme
fsb
Hovedstadens Almennyttige Boligselskab/DAB
HOFOR
Jeudan
KAB på vegne af Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og SAB
Metroselskabet
Pension Danmark
PFA Ejendomme
Refshaleøens Ejendomsselskab
Skanska A/S
VIBO
Boligforeningen AAB

Aftalen træder i kraft 22. maj 2024 og revideres efter to år.

Sidst opdateret: 23-05-2024