c

Klimasikring af Kløverkvarteret på Amager

Skanska klimasikrer i perioden november 2019 – ultimo 2020 den nordøstlige del af Skanskas areal i Kløverkvarteret.

Projektet har til formål at beskytte det fremtidige byggeri i Kløverkvarteret imod stormflod. Projektet vil samtidig indgå i den samlede stormflodsplan for København og vil være med til at beskytte de bagvedliggende lavere beliggende arealer imod oversvømmelser.

Projektet med klimasikring af området nyttiggør ren overskudsjord fra byggeri i København. Kløverkvarterets centrale placering bevirker samtidig at miljøbelastningen i forbindelse med transport af overskudsjorden reduceres.  

Se mere om Kløverkvarteret her

Sidst opdateret: 31-10-2019