c

Fløjlsblød trafiklyd på Køge Bugt Motorvejen (M10)

Pressemeddelelser 27-08-2008 00:00 CET

Efter flere års arbejde med at udvide den mest trafikerede del af Køge Bugt Motorvejen syd for København fra seks til otte spor, kan alle trafikanter og omkringboende nu glæde sig over resultatet af det færdige arbejde. Takket være en ekstraordinær indsats kunne Skanska Asfalt tilmed afslutte belægningsarbejdet, som omfattede hele 75.000 tons asfalt, inden sommerferien - to måneder tidligere end projekteret!

For at tilgodese støjmiljøet i det tætbebyggede område, som motorvejen gennemskærer, valgte Vejdirektoratet at det afsluttende slidlag skulle være Skanska Asfalts egenudviklede, støjreducerende belægning af typen ”SkanTOP XL SILENCE” – til glæde for de før så støjplagede naboer til motorvejen.

Såvel Greve Kommunes borgere som alle motorvejstrafikanterne kan nu ånde lettet op og glæde sig over at trafikafviklingen glider lettere og at det gammelkendte støjbillede med ét er forvandlet til ”The Sound of SILENCE”!