c

Safety Week 2013

Pressemeddelelser 05-06-2013 11:24 CET

Skanska holder for niende år i træk Safety Week, der er et af verdens største sikkerhedsinitiativer tilrettelagt af en virksomhed

Safety Week

Safety Week løber fra den 13. – 17. maj 2013, hvor hundredetusinde mennesker bliver involveret i aktiviteter, der fokuserer på sikkerhed på arbejdspladsen. Blandt andre deltager Skanskas 57.000 ansatte på mere end 10.000 byggepladser i 18 lande, underentreprenører, leverandører og samarbejdspartnere.

Byggebranchen har traditionelt set været ramt af mange alvorlige arbejdsulykker. Derfor har Skanska et stærkt fokus på sikkerhed, hvilket har bidraget til, at det på verdensplan er lykkedes Skanska at reducere ulykker for medarbejdere med efterfølgende fravær med over 50 procent.

Under Safety Week bliver der afholdt tusindvis af aktiviteter omkring sikkerhed på såvel vores byggepladser som på kontorer i hele Skanska‐koncernen. Det omfatter Skanskas topledere og medarbejdere såvel som underentreprenører og samarbejdspartnere. Aktiviteterne omfatter fx håndtering af sikkerhedsrisici, arbejde i højden, redningsteknikker og brandkurser.

I Danmark har Skanska valgt at fokusere sine aktiviteter på førstehjælpsuddannelse for håndværkere og funktionærer på byggepladsen.
”Sikkerhed ligger allerhøjest på Skanskas dagsorden. Bæredygtighed og CSR handler for os ikke blot om at reducere energiforbruget og spare miljøet for unødige ressourcebelastninger. Det handler også om at skabe et sikkert arbejdsmiljø og give de enkelte medarbejdere tryghed. Det giver god mening for den enkelte medarbejder på byggepladsen såvel som på det samfundsmæssige plan. Helt konkret spares for eksempel udgifter til sygefravær, hospitalsophold og genoptræning”, udtaler Jacob Møller‐Nielsen, Senior Project Manager og Skanskas sikkerheds‐ og arbejdsmiljøkoordinator.