c

Første spadestik på 156 lejeboliger med fællesfaciliteter i Ørestad City

Pressemeddelelser 16-08-2021 11:22 CET

Fredag d. 13. august blev første spadestik taget til byggeriet af C.F Møllers have i Ørestad City. Til arrangementet var der repræsentanter fra Københavns Kommune, Skanska samt KPC.

Første spadestik med KPC Københavns Kommune Skanska

C.F. Møllers Have er et boligprojekt med mindre delevenlige lejligheder der primært henvender sig til singler, unge par og seniorer. Bæredygtighed og fællesskab har været et overordnet tema i udviklingen af projektet. Ejendommen tilbyder muligheden for fælles hjemmearbejdspladser til brug for ejendommens beboere, fællesvaskeri med genbrug af vand, café og fælleslokale med køkken, samt et grønt og aktivt gårdrum med væksthuse til brug for ejendommens beboere.

Mindre boliger til Københavnerne

Under planlægning af byggeriet viste analyser at der i Ørestad City er et væsentligt overtal af store lejligheder. I tæt dialog med Teknik og Miljøforvaltningen blev der blevet skabt mulighed for at udvikle et projekt med mindre boligstørrelser og dermed tilbyde billigere lejligheder og mulighed for en større diversitet i beboersammensætningen i Ørestad City.

”Det er glædeligt at vi i dag kan være med til at tage første spadestik til dette projekt med fokus på fællesskab og delevenlige lejligheder, der imødekommer den store efterspørgsel efter mindre lejligheder i København”. Udtaler Søren Wille Adm. Direktør for Teknik og Miljøforvaltningen.

Fra planlagt parkeringshus til boliger med grønt gårdrum

Byggefeltet var oprindeligt planlagt til et parkeringshus, Skanska har i tæt samarbejde med By&Havn og Københavns Kommune muliggjort at parkeringsdækningen er fastholdt, men omdisponeret til flere byggefelter og flyttet under jorden, hvorved der er skabt et flot gårdrum. Gårdrummet vil fungere som et fælles rekreativt udeopholdsrum uden affaldshåndtering og cykelparkering som erstattes af legepladser, orangeri og planter der understøtter biodiversitet.
I parkeringskælderen er der 127 offentlige parkeringspladser samt 300 cykelparkeringspladser. Ejendommens beboere får direkte adgang til kælderen, som udover p-pladser også indeholder depotrum, aflåst opvarmet cykelparkering og cykelværksted.

Fokus på Bæredygtighed og FN´s verdensmål

Boligerne er udviklet med en høj bæredygtighedsprofil og er præcertificeret til DGNB Guld. Det betyder, at byggeriet som helhed lever op til nogle af de højeste miljømæssige, økonomiske, sociale, tekniske og procesmæssige krav efter international standard.

Projektet har fokus på FN´s verdensmål 3,11 og 12. Der vil i projektet blive benyttet genbrugsmaterialer og altangangene vil delvist blive udført af træ. Der vil være fællesvaskeri for at undgå individuelle vaskesøjler og dermed forbedre indeklimaet, samt et kombineret storskrald- og bytterum for ejendommens beboere.

Ørestad City er et attraktivt område, kun et par kilometer fra centrum, og med gåafstand til Metroen. Området byder på den centrale bypark, byrum, intime lommeparker og levende pladser.

Skanska har i en årrække været aktiv i Ørestad City, og har senest udviklet og opført 300 lejligheder, 12.000 m2 kontorer og har aktuelt ”Nest45” et kontor & hotelprojektet på 186 værelser under opførelse.

Fakta C. F. Møllers Have

  • Karreformet boligprojekt i 8 etager med fælles gårdhave, alle lejligheder har adgang til altan samt mindre private terrasser i stueetagen.

  • 12.140 m² boligareal, med 156 lejligheder fordelt på primært 2,3 og enkelte 4-værelses lejligheder, med en samlet gennemsnitsstørrelse på 75 m2.

  • Parkeringskælder i 2 etager med 127 parkeringspladser.

  • Tidsplan: Byggestart august 2021, åbning af P-kælder medio 2023, udlejning og indflytning fra ultimo 2023.

  • Bæredygtighed: Genbrugsmursten og træbeklædte facader, nyttehaver i gårdrummet, storskrald/bytterum, genanvendelse af regnvand i fællesvaskeriet, fokus på forbedret kildesortering sortering af affald, gode forhold og faciliteter for cyklister.

  • Fællesskaber: Fællesvaskeri, læse-/lektiecafé, vækstrum som fælleslokale, byttecafé, nyttehaver i gården og kontorarbejdspladser med mødefaciliteter.


Bygherre og projektudvikler: Skanska A/S

Styringsentreprenør: KPC København A/S

Arkitekt: Sweco Architects

Rådgiver: NIRAS

Kontakter

Email: Peter Nymann-Jorgensen, Adm. direktør