c

”Sikkerhed er altid top of mind –sådan er det bare!

Skanska Safety Week fejrer i år 10 års jubilæum fra den 5. - 12. maj. Initiativet er verdens største sikkerhedsinitiativ tilrettelagt af en virksomhed.

Skanska har gennem mange år arbej­det systematisk for at fremme sikker­hed i en branche, hvor der er risiko for alvorlige ulykker, hvis der ikke stilles strenge sikkerhedskrav.

Skanska Safety Week er et initiativ, der sætter fokus på sikkerhed. Det sker gennem en ræk­ke aktiviteter, der involverer Skanskas 57.000 ansatte, samarbejdspartnere, kunder med flere.

Men sikkerhedsarbejde handler ikke bare om at "stille skarpt" på sikkerhed én uge om året. Det handler om et kontinuerligt og systematisk arbejde for at fremme og opret­holde en mere sikker arbejdskultur.

Skanskas sikkerhedskoordinator i Danmark, Trine Berg, fortæller her om Safety Week, koncernens systematiske arbejde med sikkerhed og den erklærede målsætning om 0 ulykker.

Samarbejde og vidensdeling

Skanska har en vision om 0 ulykker og ar­bejder metodisk for at nå det mål. Målet for 2015 er at eliminere tre ud af fire arbejds­pladsulykker. Over de seneste syv år har Skanska reduceret antallet af uheld med 55 procent. Samarbej­de og videndeling er en vigtig del af sikker­hedarbejdet.

"For at fremme og opretholde en sikker arbejdskultur handler det om at dele vores viden og erfaringer. Du er nødt til aktivt at arbejde og ikke mindst samarbejde for det, ellers kan det være lige meget," pointerer Trine Berg.

På byggepladserne er der fokus på at infor­mere og kommunikere. På byggepladstavlen er en udførlig beskrivelse af forholdene og de regler, der gælder. Her gennemgås også, hvis der har været en ulykke på en af Skanskas globale byggepladser.

"Når der en sjælden gang sker en alvorlig ulykke på en af vores bygge­pladser et sted i verden, gennemgår vi altid ulykken meget grundigt – både for vores folk på byggepladserne men også for dem, der arbejder på kontor, altså alle 57.000 medarbejdere" for­klarer Trine Berg.

Hun fortsætter: "Det er en måde at arbejde forebyggende. Når ulykkerne bliver gennem­gået, diskuterer vi, hvad der gik galt, og hvad der skal gøres anderledes. Og så holder vi et minuts stilhed. Det får folk til at reflektere."

Sikkerhed først

Skanska har 12 sikkerhedsstandarder, der er med til at sikre, at sikkerhed bliver prioriteret i alle projekter. Sikkerhed er også det første på dagsordenen til byggepladsmøder.

"Vores fornemmeste opgave som virksom­hed er at sikre, at alle kommer hjem i god be­hold. Vi mener, at ulykker kan undgås ved at prioritere sikkerhed. Sikkerhed er derfor altid top of mind – sådan er det bare!" afslutter Trine Berg.

Læs mere om Skanskas sikkerhedsarbejde