c

Ren jord til Lynetteholm lagres i Kløverparken

Der er gang i byggeriet i København og i mange år der blevet leveret store mængder jord fra københavnske byggepladser i Nordhavn, hvor det er blevet genbrugt som jordopfyld og landindvinding. Nordhavnsopfyldet står nu færdigt og der er brug for at finde nye områder, som kan være depot, indtil Lynetteholm står klar til at modtage jorden.

Oplagringsområde og indkørsel for lastbiler (illustrationen indeholder data fra styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Skråfoto).

Arbejdet med at anlægge Lynetteholm er endnu ikke så langt, at det kan modtage al den jord, der genereres fra de mange københavnske byggepladser og derfor har By & Havn og ejendomsudviklingsselskabet Skanska fundet en løsning, som betyder, at der i det næste års tid køres ren jord fra byggepladser til en grund på Amager, hvor jorden lagres midlertidigt frem til 2026, hvorefter det kan genbruges i Lynetteholm.

Lagringen vil ske på et 120.000 m² stort og tomt industriareal langs Prøvestenssundet i Kløverparken, der ligger mellem Kløvermarken og Prøvestenen, hvor mængden af jord vil kunne nå en højde af 12 meter.

Københavns største hemmelighed
Området Kløverparken rummer en af Københavns største hemmeligheder – nemlig planerne for det fremtidige boligområde ”Kløverkvarteret” med plads til 14.000 nye boliger i Københavns sidste store ubebyggede byudviklingsområde.

Kløverkvarteret skal være en blandet bydel med private og almennyttige boliger og mindre erhverv samt grønne områder. Hvis forskellige ændringer af lokalplanen for området bliver realiseret og der etableres en metrostation, kan der allerede fra 2031 være opført 4.000 boliger kun 10 cykelminutter fra Kongens Nytorv.

”Københavns Kommune har indikeret en forventet tidsplan for byudviklingen af Kløverparken med lokalplaner fra 2026, hvorefter vi vil gå i gang med at etablere første etape af det nye boligområde. I den mellemliggende tid er det muligt at udnytte en del af Kløverparken til lagring af ren jord til Lynetteholm. For at minimere generne for nærområdet og maksimere afstanden til naboerne, placeres jorden på den østlige del af industriområdet, hvilket også betyder, at lastbilstrafikken kan afvikles via Oliehavnsbroen,” siger Daniel Bro Kristensen, der er forretningsudvikler i Skanska.

Regler sikrer mindst mulige gener
Det er By & Havn, der har søgt om miljøtilladelse til lagringen af jord. Selve arbejdet med lagringen er underlagt regler, som sikrer, at det generer omgivelserne mindst muligt og ikke udgør en miljørisiko, som det er defineret i Københavns Kommunes jordregulativ.

Al jorden skal være ren og vil blive tjekket ved aflevering på området. Støj fra lastbiler og entreprenørmaskiner må kun foregå mellem kl. 7 og 18, og hvis det støver så meget, at det kan være til gene for omgivelserne, skal jorden fugtes eller overdækkes med presenninger.

”Vi er glade for at have fundet en god løsning sammen med Skanska. Placeringen af den midlertidigt lagrede jord til Lynetteholm - direkte på adgangsvejen til Lynetteholm -betyder, at man undgår at køre den samme jord igennem byen og forbi de samme borgere flere gange. Samtidig betyder det, at CO2-udledningen fra transport reduceres, når vi har en lagringsplads så tæt på anlægsarbejderne over hele byen. Det samme gælder, når den lagrede jord efterfølgende kun skal køres et kort stykke vej for at komme hen til Lynetteholm,” siger Henrik Steenstrup, ejendomsdirektør i By & Havn.

Skanska, som ejer industriarealet i Kløverparken, har siden 2019 været i gang med at hæve jordniveauet for at sikre hele nærområdet mod en vandstigning i Øresund. Havvandssikringen vil bestå, når jorden til Lynetteholm er flyttet væk igen om tre år.

Sidst opdateret: 13-03-2023