c

Interview: 4 spørgsmål til Skanskas sikkerhedsansvarlige

Trine Schou Berg, der er sikkerhedsansvarlig i Danmark, forklarer her om værdien af det daglige sikkerhedsarbejde såvel som det langsigtede, strategiske arbejde for at fremme sikkerhed.

Mennesker gennemgår sikkerhedsprocedurer på byggeplads
1 / 2 Site Safety Visit på byggeplads i København
Mennesker der gennemgår sikkerhedsarbejdet på byggepladsen
2 / 2 Gennemgang af sikkerhed på byggeplads i København

1. Hvordan arbejder Skanska med sikkerhed?

Vi arbejder hele tiden for at blive bedre på sikkerhedsområdet, og det er en integreret del af vores forretningsmæssige mål. En byggeplads kan være et farligt sted at arbejde, og det er derfor vigtigt, at sikkerheden er helt i top.

Sikkert arbejdsmiljø skabes gennem samarbejde. Jævnlige sikkerhedsmøder og sikkerhedsbesøg på byggepladsen er med til at sikre, at arbejdet forløber sikkert og i tråd med vores retningslinjer. Her er vi i direkte dialog med de mennesker, der til dagligt arbejder på pladsen.

Alle spiller en rolle i at skabe en sikker arbejdsplads, og det er vigtigt, at alle, som arbejder for Skanska, bliver involveret i vores sikkerhedsarbejde. Blandt andet derfor tager vi under Safety Week medarbejdere, der er vant til at arbejde på kontor, med på byggepladsen.

2. Kan du give eksempler på, hvordan Skanskas globale vidensdeling har båret frugt i sikkerhedsarbejdet?

Vidensudveksling - helt enkelt. Vores største fordel ved at være en global virksomhed er, at vi bruger hinanden i de forskellige lande og lærer af andres erfaringer. De lokale erfaringer bliver brugt på et globalt plan.

Hvert kontor har en sikkerhedsansvarlig, der repræsenterer kontoret i et globalt netværk. Det betyder, at erfaringer bliver delt, diskuteret, afklaret og afrapporteret direkte til vores øverste ledelse.

Vi afholder en såkaldt "Global Safety Stand Down", når der sker en dødsulykke på en af vores byggepladser i verden. Det sker heldigvis sjældent, men når det gør, samles alle på byggepladserne og kontorerne og holder et minuts stilhed i respekt for den afdøde og vedkommendes familie.

Under Global Safety Stand Down bliver ulykken gennemgået, og det bliver diskuteret, hvordan vi i fremtiden forebygger og undgår lignende ulykker. Tilbagemeldingerne gives videre til den øverste ledelse, og der bliver arbejdet med dem i det globale netværk.

3. Hvilke krav stiller Skanska til sine samarbejdspartnere?

0 arbejdsulykker er vores mål. Og det kræver, at alle samarbejder for at forebygge og forhindre ulykker i at opstå. Det er i høj grad håndværkerne på byggepladsen, der skal være opmærksomme, men det handler også om, at vi kontinuerligt sætter sikkerhed på dagsordenen ved byggemøder og ved besøg på byggepladsen.

"Safety Start-up Meeting" er det allerførste møde, der afholdes, når vi indgår en kontrakt med en entreprenør. Det sker, allerede inden byggeriet er gået i gang. På mødet gennemgår vi alle Skanskas sikkerhedsregler.

Skanskas sikkerhedsstandarder er omfattende, og mange af dem ligger ud over de lovkrav, vi har til sikkerhed her i Danmark. Ved at gennemgå dem som det første med en ny entreprenør, sikrer vi os, at det bliver en naturlig del af både projekteringen og udførslen fra start. Men det handler selvfølgelig også om, konstant at have sikkerhed på dagsordenen.

En vigtig del af samarbejdet, er også den løbende opfølgning på de mål, vi sætter os for de enkelte projekter, hvilket gøres i samarbejde med entreprenøren.

4. Hvordan ser du Skanskas fremtidige sikkerhedsarbejde?

Dette spørgsmål kan besvares ganske kort: Vi ser og håber, at vores sikkerhedsniveau bliver branchestandard i Danmark.