c

Alle skal komme godt hjem fra arbejde

Skanskas byggepladser skal være sikre og sunde at arbejde på. Derfor deltager alle Skanskas mere end 30.000 medarbejdere på verdensplan i uge 17 i Skanskas Safety Week.

Skanskas nordiske chef for bæredygtighed og sikkerhed besøger alle Skanskas danske byggepladser i denne uge.

Byggepladser kan være farlige steder at opholde sig, hvis der ikke hele tiden er fokus på al adfærd, der kan være til fare for den enkelte medarbejder og for alle andre, der befinder sig på en byggeplads.

I Danmark bliver der særlige besøg fra Skanskas nordiske bæredygtigheds- og sikkerhedschef og events med fokus på sikkerhed på alle Skanskas byggepladser i Storkøbenhavn. Her kigger Skanskas projektchefer sammen med entreprenørerne på byggepladsernes overordnede sikkerhed og udvalgte emner bliver undersøgt nærmere.

”Vores mål er, at vores byggepladser skal være så sikre som muligt, og at alle, der opholder sig på byggepladserne, skal komme godt hjem fra arbejde. Alle entreprenørers medarbejdere skal gennemgå vores sikkerhedskurser, som gør det nemt at forstå, hvordan vores retningslinjer til sikkerhed efterleves,” fortæller projektleder Stefan Pavic, der er sikkerhedsansvarlig i Skanska A/S.

Sikkerhed skal have fokus hele tiden
Han understreger, at konkrete tiltag og samtaler om sikre arbejdspladser ikke er noget, Skanska begrænser til en enkelt uge om året. Det er noget, der skal foregå hele tiden.

”Generelt ønsker vi, at medarbejdere på vores byggepladser konstant har fokus på deres egen og kollegaers sikkerhed og ergonomi. Vi udfordrer ”normalen” ved at sætte nogle retningslinjer, som for de fleste håndværkere og arbejdsgivere vil være nye. Et eksempel er, at vi som udgangspunkt ikke tillader, at der anvendes stiger på vores byggepladser. Det får de enkelte arbejdsgivere til at planlægge arbejdsgange og rutiner, så håndværkerne kan anvende arbejdsplatforme eller lifte, når der skal arbejdes i højden. Det giver en langt mere sikker og ergonomisk løsning, end spinkle stiger, der kan vælte, eller skade fødderne på langt sigt,” forklarer Stefan Pavic.

Derfor er det også afgørende vigtigt, at entreprenørerne, der står for at opføre Skanskas ejendomme i Danmark, engagerer sig i Skanskas indsats og formidler dem videre. Ofte er der ansat en særlig medarbejder hos entreprenøren, som har til opgave at holde øje med sikkerheden og instruere i løsninger af arbejdsopgaver, der kan blive farlige, hvis de ikke løses korrekt.

”Derudover er det en fast regel i Skanska, at alle vores egne medarbejdere i alle lande involveres i sikkerhedsdiskussioner og gennemgange af de få alvorlige ulykker, der alligevel sker nogle gange. Det er med til at skærpe vores opmærksomhed og læring, hvilket kan hjælpe os til at forhindre lignende situationer - f.eks. på danske projekter,” siger Stefan Pavic.

Skanska Safety Week er ikke begrænset til byggepladserne. På Skanskas danske kontor på Havneholmen får de ansatte et kursus i førstehjælp og derefter en fælles opdatering omkring sikkerhedsforholdene i de nordiske projekter indenfor ejendomsudvikling.

Læs mere om Skanskas indsats for sikre arbejdspladser

Læs mere om Skanskas 12 krav til sikkerhed på byggepladsen

Sikkerhed på byggepladsen

Sidst opdateret: 24-04-2023