c

Økonomichef til Skanska A/S

Vi søger en økonomichef, der trives med mange forskellige opgaver, har erfaring fra bygge- og ejendomsbranchen og som vil tage aktivt del i ledelsesgruppens arbejde. Vi arbejder engageret med udvikling af bygninger og byrum, og har et stærkt og humørfyldt sammenhold.

Skanska A/S er en del af Skanska Commercial Development Nordic med 120 medarbejdere.

Om os
Her arbejder du sammen med 20 kolleger med forskellige faglige baggrunde.

Vi brænder alle for at arbejde med byggeri og byudvikling med respekt for kommende generationers behov for mere bæredygtige løsninger og styrket biodiversitet.

Vi prioriterer det gode samarbejde på tværs af fagligheder og på tværs af landegrænser som del af en international koncern.

Om dig
Vi mangler dig, der som kommerciel økonomichef har interesse og erfaring fra bygge- og ejendomsbranchen med indgående viden om de økonomiske elementer af fast ejendom.

Du vil være værdsat som leder af vores økonomiafdeling, sparringspartner for vores administrerende direktør og som aktiv deltager i virksomhedens ledelsesgruppe.

Du lægger vægt på det gode samarbejde og fællesskab i hverdagen, hvor der også er plads til at tale om andet end arbejde.

Skanska A/S er en del af Skanska CDN – Commercial Development Nordic – og du vil derfor også indgå det nordiske økonomiteam med kolleger fra Sverige, Norge og Finland.

Ansvarsområder:

- Lede og udvikle økonomiafdelingen (4 medarbejdere) samt sikre, at virksomheden opnår økonomiske fordele i forhold til de overordnede forretningsmål.

- En del af - og aktiv deltager i - ledelsesteamet i Skanska A/S og sparringspartner for den administrerende direktør.

- Ansvarlig for kvartalsvis og årlig koncernrapportering (IFRIC) af konsoliderede selskaber.

- Ansvarlig for budget og prognoser, revision og årsrapportering.
Økonomisk analyse og beslutningsgrundlag for køb og salg af ejendomme samt nye projektinvesteringer.

- Administration af datterselskaber og sambeskatning i den danske del af koncernen.

- Håndtering af indkomstskat og momsproblematikker i relation til fast ejendom.

- Ansvarlig for IT, systemer, intern service osv.

- Ejendomsforvaltning af mindre kontor- og boligportefølje i samarbejde med ekstern administrator.

- Økonomi og risikostyring af igangværende byggeprojekter i samarbejde med selskabets projektgruppe.

- Løn og personaleadministration.

Ønsket baggrund og erfaring:

- Master i Finans eller Økonomi, HD i Regnskab eller tilsvarende.
+5 års erfaring fra en økonomifunktion.

- Erfaring fra ejendoms-/byggebranchen og indgående kendskab til skat og moms på fast ejendom.

- Kendskab til koncernregnskab og internationale regnskabsstandarder.

- Erfaring fra en lignende stilling, gerne fra branchen.

- Behersker dansk og engelsk.

- Har gode samarbejdsevner.

Om Skanska
Skanska er en af verdens største projektudviklings- og entreprenørvirksomheder med 32.000 medarbejdere. Vi opererer med lokal forankring på udvalgte markeder i Norden, Europa og USA. Her skaber vi gode ramme for, hvordan mennesker bor, arbejder og lever.

Skanska er en virksomhed med stærke og tydelige værdier. I alle vores projekter trækker vi på en stor viden og fremsynethed, der sammen med klare målsætninger for vores påvirkning af miljø og klima, skal være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Alle vores byggerier certificeres til minimum DGNB Guld.

Skanska A/S er en del af Skanska Commercial Development Nordic med i alt 120 medarbejdere. I Danmark udvikler vi kontorer, hoteller og boliger i Hovedstadsområdet. Vi arbejder i hele værdikæden og investerer på egen balance, med henblik på udlejning og salg til investormarkedet.

Vores danske kontor ligger på Havneholmen i centrum af København, tæt på det hyggelige maritime miljø i havnen og med nem adgang med cykel, metro, S-tog og bil.

Sidst opdateret: 05-10-2023