c

ISO 14001

Skanska er ISO 14001-certificeret. ISO 14001 er en certificering af firmaets miljøledelsessystem.

ISO 14001 kræver, at virksomheder tager ansvar for at forhindre forurening af miljøet og også at påtage sig løbende forbedringer som en del af ledelsens normale arbejde.

Standarden er den dominerende miljøledelsesstandard i verden. ISO 14001 opstiller krav til de enkelte elementer i miljøledelsessystemet, som skal opfyldes for at blive certificeret:

  • Miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang