c

Fra idé til indflytning

At flytte er en stor beslutning og kan være en omfattende proces. Processen starter som oftest i et ønske om nye, mere tidssvarende rammer. Her på siden skitserer vi et typisk forløb fra idé til indflytning i et nyt kontorhus.

1. Første møde

På det første møde lytter vi til jeres udgangspunkt, hvor I kommer fra, og hvor I vil hen. I fortæller om virksomheden, visioner, strategi og brand – og vi gennemgår proces og tidshorisont.

2. Afstemning af behov

Vi ser på konkrete muligheder, plantegninger og indretning og konkretiserer ønsker og ideer. Der er mange overvejelser forbundet med at flytte, bl.a. beliggenhed, antal ansatte, indretning, miljøprofil, arkitektur og totaløkonomi. Vi hjælper med at skabe et overblik.

3. Indgåelse af lejekontrakt

Sammen planlægger vi forløbets faser, og relevante rådgivere bliver inddraget. Lejekontrakten bliver udformet og underskrevet.

4. Bygge- og indretningsfasen

Tidshorisonten fra underskrevet lejekontrakt til indflytning varierer. Er der tale om leje af kontorer i en eksisterende bygning, kan virksomheden flytte ind ca. 6 mdr. efter indgåelse af aftale.

Skal kontorhuset først opføres, kan virksomheden flytte ind 1-2 år efter underskrevet lejekontrakt, forudsat at der foreligger en byggetilladelse.

5. Indflytning og nye rammer

At flytte er en ny begyndelse. Det giver en chance for at skabe positive forandringer, internt og eksternt - for eksempel i forhold til image, profilering, CSR og fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Med et Skanska-kontor flytter virksomheden ind i miljørigtige, energieffektive kontorer. Vi sørger for en smidig overlevering af lejemålet og fortsætter den løbende dialog med virksomheden.

6. Efter indflytning

Efter virksomheden er flyttet ind, vil der stadig være en dialog med forskellige dele af vores organisation, for eksempel i forbindelse med regelmæssige servicetjek, vedligeholdelse, administration, drift mv.

Sidst opdateret: 05-04-2017