Du er her

Skanska i Danmark

Her vil du finde information om Skanska Danmark's aktiviteter og kan søge job i Skanska.

Luk

Kløverparken grund, 311000 kvm

Praghs Boulevard 69, 2300 København

Kløverparken projektgrund

Kløverparken dækker over et areal på 311.000 kvm og er iht. nuværende” lokalplan 136”, udlagt til industri. Udviklingen af Amager øst herunder Kløverparken ligger i kommunens perspektivplan og kommer i fremtiden til at indeholde en blanding af bolig, erhverv, sundhedscenter,butik mv.

Der er stort fokus på byudvikling af Bydelen Amager Øst,  hvilket understøttet af at befolkningstallet stiger, og der planlægges nye byggerier og investeringer, som kan give bydelen et nyt moderne image og trække nye grupper til området.

Københavns kommunes vision er, at Amager Øst i år 2025 er en bydel, hvor fællesskab og rummelig hed er drivende kræfter. Her opleves mangfoldighed og variation som en styrke.

I forlængelse af Kløverparken ligger kløvermarken som er et stort rekreativt trækplaster som lægger græs til en lang rækker idrætsgrene.

lignende egenskaber

Loading...