Du er her

Skanska i Danmark

Her vil du finde information om Skanska Danmark's aktiviteter og kan søge job i Skanska.

Luk

Indeklimaundersøgelse

Flere danske kontoransatte oplever, at et dårligt indeklima på arbejdspladsen mindsker deres effektivitet. Det viser den undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov for nylig gennemførte for Skanska blandt ca. 1.000 kontoransatte i Danmark.

Indeklima og effektivitet går hånd i hånd

Et godt indeklima er vigtigt for at få en god og effektiv arbejdsdag. Er de fysiske rammer på kontoret dårlige, kan det gå ud over trivslen og effektiviteten og i værste fald føre til sygedage. 

I undersøgelsen fremhæver næsten hver femte, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Hele 65 procent svarer, at de af og til eller ofte er mindre effektive på grund af et dårligt indeklima; og ca. 15 procent svarer, at et dårligt indeklima af og til medfører sygefravær.

Der er flere faktorer, som kendetegner et dårligt indeklima. Nogle af de faktorer, der bliver fremhævet i undersøgelsen, er for varme kontorer i sommermånederne (57 procent), for kolde kontorer i vintermånederne (35 procent), dårlig luftkvalitet (41 procent), træk (28 procent) og for meget støj (41 procent).

Undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i september 2012 i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1016 CAWI-interview med personer i alderen 25-64 år, der har fuldtidsarbejde og arbejder min. halvdelen af deres arbejdstid på kontor i september 2012. Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark* og med det mål at finde ud af, hvor vigtigt indeklima er for de ansattes trivsel på arbejdspladsen.

Data er vejet på bruttobasen på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

* Der er over 130.000 medlemmer af YouGovs paneler i de nordiske lande samt Estland.

YouGov’s paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder. Blandt de rekrutteringsmetoder der anvendes kan nævnes: Annoncer i dagblade og magasiner, direkte telefonisk rekruttering, spots i lokalradioer, rekruttering fra eksisterende databaser, bannerannoncer på internettet, rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer.

Ved at vælge mange forskellige kilder og metoder, reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af panelernes sammensætning og forøger sandsynligheden for, at panelernes medlemmer udgøres af mange forskellige slags danskere med Internetadgang.