Du er her

Skanska i Danmark

Her vil du finde information om Skanska Danmark's aktiviteter og kan søge job i Skanska.

Luk

Indeklima undersøgelse

Indeklima, beliggenhed og en grøn profil er vigtige faktorer for dine medarbejderes trivsel på jobbet. Det viser den undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov for nylig gennemførte for Skanska blandt ca. 1.000 kontoransatte i Danmark. Forskning viser derudover, at en forbedring af disse faktorer øger medarbejdernes produktivitet og mindsker omkostningerne.

Indeklima er vigtigst

I alt 97 % af de interviewede fremhæver, at et godt indeklima er en af de vigtigste faktorer for en god arbejdsplads. Det er også her, at jeres virksomhed har mest at vinde. En forbedring af indeklimaet kan øge medarbejdernes præstationsevne med op til 10 %.

”Al forskning viser, at danske virksomheder grundlæggende står med et simpelt regnestykke: Et sundt indeklima øger i gennemsnit medarbejdernes præstationer 5-10 pct., mens det koster under 1pct. af lønsummen at etablere og drive den nødvendige teknologi. Et godt indeklima er ganske enkelt en god forretning.”
Geo Clausen, lektor og forsker ved DTU Byg

Andre vigtige faktorer

Undersøgelsen viser også tydeligt, at en god trafikal beliggenhed og en grøn profil er vigtigt for de kontoransatte:

  • 84 % mener, at det er vigtigt med en god trafikal beliggenhed.
  • 76 % mener, at hensyn energiforbrug og miljø er vigtige faktorer.

Ovenstående faktorer har således en stor betydning for virksomhedens rekruttering af nye medarbejdere samt fastholdelsen af de eksisterende medarbejdere.

Skanska giver jeres virksomhed forudsætningerne for vækst

Skanska tilbyder bæredygtige og grønne kontorlokaler med nogle af Københavnsområdets bedste beliggenheder. Kontorlokalerne lever op til jeres medarbejderes krav og ønsker til indeklima og arbejdsmiljø – og skaber derved forudsætningerne for øget præstation og effektivitet.

Undersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført i juli 2011 i samarbejde med analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1022 CAWI-interview med personer i alderen 25-64 år, der har fuldtidsarbejde og arbejder min. halvdelen af deres arbejdstid på kontor. Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark* og med det mål at finde ud af, hvor vigtigt indeklima er for de ansattes trivsel.

Data er vejet på bruttobasen på parametrene køn, alder og geografi på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe.

 

* Der er over 130.000 medlemmer af YouGovs paneler i de nordiske lande samt Estland.

YouGov’s paneler er rekrutteret ved hjælp af mange forskellige metoder. Blandt de rekrutteringsmetoder der anvendes kan nævnes: Annoncer i dagblade og magasiner, direkte telefonisk rekruttering, spots i lokalradioer, rekruttering fra eksisterende databaser, bannerannoncer på internettet, rekruttering gennem anbefaling fra eksisterende medlemmer.

Ved at vælge mange forskellige kilder og metoder, reducerer vi den potentielle risiko for skævvridning af panelernes sammensætning og forøger sandsynligheden for, at panelernes medlemmer udgøres af mange forskellige slags danskere med internetadgang.