Du er her

Skanska i Danmark

Her vil du finde information om Skanska Danmark's aktiviteter og kan søge job i Skanska.

Luk

Safety Road Map

Skanska har en global sikkerhedsstrategi, der går på tværs af koncernens forskellige markeder og forretningsenheder. I 2015 har Skanska forpligtet sig til at være ledende inden for sikkert byggeri på alle sine hjemmemarkeder.

For Skanska er det vigtigt, at sikkerhedsarbejdet ikke blot er drevet af vores udførende enheder på byggepladserne, men også af vores projektudviklingsenheder. Det er akkurat lige så vigtigt, at vi selv bidrager til en sikker og ulykkesfri arbejdskultur, som at vi stiller krav til vores samarbejdspartnere herom.  

For 2015 har vi en målsætning om 0 (ingen) dødsulykker på alle Skanska-byggepladser verden over. Dertil skal ulykkesfraværsraten reduceres til under 1,0 for hver million arbejdstimer på Skanska-projekter. Dette betyder, at 3 ud af 4 fraværsforanledigende ulykker skal elimineres inden 2015.

For at nå ovenstående målsætning har vi indført en global sikkerhedspolitik og strategi, der er centreret om et såkaldt Safety Road Map, en sikkerhedskøreplan mod 2015-milepælen. Køreplanen giver vejledning og støtte til alle forretningsenheder på deres rejse ved at fokusere på fem centrale sikkerhedsemner: Kultur, kompetence, kommunikation, kontrolsystemer og underleverandører.

Foruden ovenstående sikkerhedskøreplan, består sikkerhedsarbejdet i at udvikle og evaluere vores arbejde på sikkerhedsområdet samt dele erfaringer på tværs af koncernen. Vores globale sikkerhedsorganisation leverer således løbende input til alle medarbejdere og samarbejdspartnere for på den vis at fastholde engagementet i sikkerhedsarbejdet.