Du er her

Skanska i Danmark

Her vil du finde information om Skanska Danmark's aktiviteter og kan søge job i Skanska.

Luk

Bæredygtighed

Som et af verdens 500 største selskaber mener vi, at Skanska ikke alene skal efterleve lovgivningen, men også bidrage til en bedre verden. Vi ønsker at tilgodese og afbalancere såvel sociale, miljømæssige, sundhedsmæssige som økonomiske forhold. Derfor prioriterer koncernen en bæredygtig udvikling.

Vi ønsker at være førende inden for ”green building”, så Skanska bliver et naturligt valg for dem, der ønsker miljøvenlige boliger, erhvervsbygninger og infrastruktur. Fundamentet for ”green building” er høje standarder for miljø samt et lavt energiforbrug. Der er i Skanska bl.a. forbudt at anvende CFC, PCB, asbest, haloner og acrylamid.

Kunder, samarbejdspartnere og andre, som vores aktiviteter berører, skal behandles ordentligt. Respekt for medarbejdernes rettigheder omfatter bl.a. retten til at organisere sig, ligesom enhver form for børnearbejde, tvangsarbejde mv. ikke accepteres. Alle skal behandles lige uansat køn, alder, religion etnisk baggrund mv. Bestikkelse og lignende uregelmæssigheder er bandlyst. Disse retningslinier er udmøntet i ”Skanska Code of Conduct”. På arbejdspladserne stilles høje krav til sikkerhed og sundhed, der skal sikre blandt andet nul arbejdsskader.
 
I Danmark er Skanska A/S miljøcertificeret efter ISO14001. Alle egne kontorbyggerier bliver som minimum DGNB certificerede. Skanska var en af initiativtagerne i etableringen af Green Building Council Danmark og er bl.a. repræsenteret i deres bestyrelse.