Du er her

Skanska i Danmark

Her vil du finde information om Skanska Danmark's aktiviteter og kan søge job i Skanska.

Luk

Etik

Skanska arbejder aktivt med etiske spørgsmål. Etik er noget, der berører samtlige medarbejdere, og vores Code of Conduct sikrer en korrekt etisk opførsel på tværs af koncernen.

Etik handler dybest set om at vide, hvad der er rigtigt og forkert, og derefter handle i overensstemmelse hermed. Men etik er ikke en helt unuanceret størrelse: Verden er i evig forandring, og der opstår nye etiske dilemmaer.

Skanska har en nultolerance-politik

Etik er noget, der berører alle i Skanska, og vi har en klar politik på området: Vi tolererer ingen etiske brister, herunder ingen form for korruption, bestikkelse, returkommission, diskrimination eller chikane.

Sådan arbejder Skanska med etik

I Skanska har alle vores 43.000 ansatte et etisk ansvar. Alle uddannes i etik, og der er regelmæssige drøftelser herom på tværs af koncernen. På hvert hjemmemarked er der et lokalt, etisk udvalg.

Adfærdskodekset, Code of Conduct, er et af vores vigtigste værktøjer til at sikre en korrekt etisk opførsel fra samtlige af Skanskas medarbejdere.

Medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Skanska er medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der arbejder for at skabe et fælles fundament for samfundsansvar i den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche på basis af bæredygtige løsninger, ordentlige arbejdsforhold, uddannelsesmuligheder og forretning. Som medlem af foreningen har Skanska forpligtet sig til at:

  • Bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark
  • Styrke virksomhedens relationer til interessenter og det omgivende samfund
  • Agere forretningsmæssigt professionelt – herunder afdække og håndtere risici

Læs mere på Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars hjemmeside