Du er her

Skanska i Danmark

Her vil du finde information om Skanska Danmark's aktiviteter og kan søge job i Skanska.

Luk

Code of Conduct

Vi stræber efter at drive virksomhed på et højt etisk niveau i overensstemmelse med vores værdier. Skanskas Code of Conduct og Supplier Code of Conduct støtter os i arbejdet med at opfylde denne målsætning.


 
Højt etisk niveau

Skanska stræber efter at drive virksomhed på et højt etisk niveau på alle vores hjemmemarkeder. Vi henter støtte til dette arbejde i vores Code of Conduct og Supplier Code of Conduct, som beskriver den adfærd, vi forventer af vores forsyningskæde og andre partnere.

“Vi er stolte over de etiske retningslinjer, som vi har udviklet for vores forretning, og de værdier, vi efterlever.” Det siger Johan Karlström, som er CEO for Skanska.

Baseret på vores værdier

Vores Code of Conduct er baseret på Skanskas værdier, som udtrykker mere end blot ord – de fortæller, hvordan vi ønsker at leve hver eneste dag. De definerer forventningen til, hvordan vi skal drive vores forretning ansvarligt og bæredygtigt, og de gør det muligt for os at være vores kunders´ betroede partner. Skanskas Code of Conduct er nøglen til at virkeliggøre vores værdier.

Vores Code of Conduct fastlægger vores adfærd, når vi interagerer med vores kollegaer, vores kunder, de samfund, hvori vi har aktiviteter, og andre interessenter. Hermed får medarbejdere i Skanska håndgribelig vejledning i, hvordan vi skal optræde i overensstemmelse med vores værdier, og især hvordan vi handler etisk og gennemsigtigt. Vores kodeks indeholder mange eksempler, som skal hjælpe medarbejderne med at anvende begreberne i dagligdagen.

Vi offentliggjorde vores nyeste Code of Conduct den 1. september 2016. Dette regelsæt suppleres af vores Supplier Code of Conduct.

Skanskas Code of Conduct er også tilgængelig som en webapplikation
se mere her»

Forståelig vejledning


For at kunne give en forståelig vejledning er Skanskas Code of Conduct inddelt i tre afsnit:
•    Vores engagement på arbejdspladsen
Det drejer sig om at håndtere Skanskas aktiver ansvarligt og skabe en rimelig, sund, sikker og inkluderende arbejdsplads, hvor vi alle kan forbedre vores professionelle kompetencer, udvikle os som mennesker og føle os værdsat.

•    Vores engagement i markedet
Relationer er baserede på respekt og gensidig gavn. Det er derfor, at vi altid skal bestræbe os på at forstå og forudsige behovene hos vores kunder, leverandører, partnere og andre interessenter, at vi optræder med integritet, og at vi handler fair og ansvarligt, når vi gør vores yderste for at levere kvalitet, i rette tid og til den budgetterede pris – og for at gøre tingene endnu bedre end forventet.

•    Vores engagement i samfundet
Vi er en integreret del af samfundet, og derfor ønsker vi at finde nye metoder til at minimere vores miljømæssige fodaftryk, fremme en fair konkurrence og forbedre forholdene i de samfund, hvor vi lever og arbejder.

Åben kultur


Vores Code of Conduct anviser en kurs for vores medarbejdere, som dog stadig vil komme i etiske dilemmaer. Vi fremmer en gennemsigtig arbejdspladskultur, hvor vi åbent og regelmæssigt drøfter etiske anliggender, herunder “value moments” i starten af møderne.

På denne måde tilstræber vi, at vores medarbejdere føler sig trygge ved at rejse etiske spørgsmål og dilemmaer over for supervisorer og andre. Alle medarbejdere skal have tillid til, at de kan rapportere hændelser om manglende overholdelse af vores Code of Conduct.

Rapportering af forhold


Alle forretningsenheder i Skanska har en etisk komité, som gennemgår alle rapporter. En måde at indgive rapporter på er gennem vores Code of Conduct Hotline. Der er adgang for både medarbejdere og eksterne parter, herunder kunder, leverandører og underentreprenører.